Driessen Aircraft sluit twee van zijn vier vestigingen

BOLSWARD, 14 JULI. Driessen Aircraft (keukenwagentjes en -containers voor vliegtuigen) sluit nog dit jaar twee van haar vier vestigingen, waaronder de drie jaar oude fabriek in Bolsward. Daardoor verdwijnen 100 arbeidsplaatsen.

Nog vorige maand ontving Driessen Aircraft de exportprijs van Economische Zaken, de Koning Willem I plaquette. De onderneming exporteert 90 procent van haar produkten naar luchtvaartmaatschappijen over de gehele wereld. Volgens financieel directeur drs. A. Koenderman is de produktiecapaciteit bij het bedrijf in de laatste vier maanden als gevolg van de malaise in de vliegtuigindustrie gedaald van 100 naar 35 procent. De omzet (vorig jaar 120 miljoen) daalde in die periode met 25 procent. Dit jaar zal met verlies worden afgesloten. De orderportefeuille is zo goed als leeg, zegt hij.

Driessen Aircraft (totaal 360 werknemers) wist de recessie in de vliegtuigindustrie tot nu toe op te vangen door efficiency-verbeteringen in het produktieproces en door omzetstijging, aldus Koenderman. In april echter kondigden vrijwel alle afnemers een investeringsstop af. “De bouw van veel vliegtuigen werd stopgezet. Volumestijging is voor ons dan niet meer mogelijk. Er is wereldwijd sprake van een overcapaciteit. Daarbij kamp je als Nederlands bedrijf met relatief hoge loonkosten.”

Om de kosten te beperken brengt Driessen haar vier vestigingen terug tot twee. De hoofdvestiging in Limmen en de fabriek in Bolsward worden opgeheven. De produktie wordt geconcentreerd in Wieringerwerf, waar keukenwagentjes ("trolleys') worden gefabriceerd en in Limmen (gamellen, onderhouds- en reparatiewerk). De resterende produktie van Bolsward gaat naar Wieringerwerf, waar ook de directie, staf en verkoopafdeling onderdak krijgen. Bij het Bolswarder bedrijf, waar aluminium containers worden gemaakt, verdwijnen 100 arbeidsplaatsen. Dertig werknemers worden mogelijk herplaatst in de vestiging in Wieringerwerf, de rest wordt ontslagen.

De vakbonden en de ondernemingsraad van Driessen verzetten zich tegen het sluiten van de Bolswarder fabriek. Het onderzoeksbureau SDM van de industrie- en voedingsbond CNV is ingehuurd om het reorganisatieplan van de directie door te lichten. Volgens de bonden moet de produktie geconcentreerd worden in Wieringerwerf en in Bolsward. “De vestiging Bolsward loopt als een trein”, aldus districtsbestuurder A. van Dijk van de Industriebond FNV. “Vorig jaar nog werd de reparatie van containers vanuit Bolsward verplaatst naar Limmen, omdat men het te druk had. We hebben te veel contra indicaties dat de directie de verkeerde beslissing neemt.'