Brussel vraagt Londen uitleg over slecht drinkwater

ROTTERDAM, 14 JULI. De Europese Commissie heeft de Britse regering een laatste kans gegeven om uit te leggen waarom het drinkwater in Engeland en Wales nog steeds niet voldoet aan de EG-richtlijn voor drinkwater uit 1980. Als geen acceptabele verklaring wordt gegeven zal zij Engeland voor het Europese Hof van Justitie dagen.

Een woordvoerder van de Commissie heeft dat gisteren bevestigd. Gisteren publiceerde de milieu-organisatie Friends of the Earth een brief van het EG-directoraat-generaal voor milieu waarin de Britse regering erop wordt gewezen dat zij sinds 1990 al tweemaal eerder is aangespoord te reageren op beweringen dat het Britse drinkwater niet aan EG-normen voldoet en te veelbestrijdingsmiddelen en nitraat bevat. Mocht de Britse regering blijven weigeren inhoudelijk te reageren dan zou zij voor het Europese Hof worden gedaagd. Dat zou voor het eerst zijn in de geschiedenis van de Europesedrinkwatervoorziening.

Juist gisteren is ook een rapport gepubliceerd waarin de Britse overheid wordt opgeroepen de modernisering van de drinkwaterbedrijven af te remmen. Het rapport van Ofwat (Office of Water Services), een door de overheid aangesteld orgaan dat toeziet op de prijsvorming bij de in 1989 geprivatiseerde waterindustrie, stelt dat een te hoog tempo van modernisering de Britse industrie in een ongunstige concurrentiepositie brengt en de consument opzadelt met onaanvaardbaar snel stijgende waterlasten. Vanaf 1995 zou het drinkwater tien jaar lang jaarlijks vijf procent duurder worden.

Uit opinie-onderzoek zou blijken dat de Britse consument niet bereid is een dergelijk prijs voor schoon water te betalen. De EG-richtlijn voor drinkwater legt een ondraaglijke last op de schouders van de Britse consument, aldus Ian Byatt, directeur van Ofwat, die er op wijst dat de uitvoering van een EG-richtlijn voor rioolwaterzuivering ook al hoge kosten met zich mee brengt. (De Britse waterbedrijven dragen zowel zorg voor de bereiding van drinkwater als de zuivering van rioolwater en dienen daarvoor een gezamenlijke rekening in.) Ofwat raadt de Britse regering aan opnieuw te onderhandelen met de Europese Commissie over de drinkwaternormen.

Een woordvoerder van de Nederlandse vereniging van waterleidingbedrijven (Vewin) ziet in de Britse gang van zaken een voorbeeld van hetgeen te verwachten is als drinkwaterbedrijven geprivatiseerd worden, zoals in Engeland en Frankrijk. “Dan gaan economische aspecten al gauw prevaleren boven gezondheidsaspecten.” Nederland heeft de EG-richtlijn voor drinkwater opgenomen in het Drinkwaterbesluit van 1984. Overigens kunnen ook de Nederlandse drinkwaterbedrijven niet altijd aan de normen voor pesticiden en nitraten voldoen.