Bestorming franc rond feestdag

AMSTERDAM, 14 JULI. De kalender wijst aan dat de Fransen vandaag de bestorming van de Bastille van ruim 200 jaar geleden mogen vieren. De feestelijkheden rondom "le quatorze juillet' dreigen echter te worden verstoord door de bestorming van een Frans instituut dat wél wordt gerespecteerd: de nationale munt. Terwijl Franse beleidmakers de franc kort geleden de gele leiderstrui in het EMS-peloton toedichten, dreigt voor franc nu een plaats in de bezemwagen. Profiteurs van de ademnood van de franc waren vooral de dollar en, binnen het wisselkoersmechanisme van het EMS, de D-mark. Ofschoon een devaluatie van de Franse munt op grond van de zwakke conjunctuur en de daarbij gepaard gaande torenhoge werkloosheid een oplossing zou kunnen bieden, lijkt deze optie uitgesloten. Een verhoging van de Franse rente is om dezelfde reden evenmin opportuun. Een verdere druk op de franc zal daarom eerst worden gepareerd met interventies en verbaal geweld van de autoriteiten. Indien dit geen effect sorteert dan zullen de ogen worden gericht op Frankfurt, waar de Bundesbank door middel van een renteverlaging (morgen vindt een reguliere Bankrat-vergadering plaats) de geplaagde franc kan "redden'. De meest recente geldgroei- en inflatiecijfers vormen geen aanleiding voor een verlaging van de officiële tarieven, doch indien door de aanhoudende druk op de franc het voortbestaan van het EMS (en daarmee van de EMU) op het spel wordt gezet, lijkt een rentestap van de Bundesbank de minst slechte oplossing te zijn. Mogelijk dat een kleine verlaging van het Lombard-tarief (het plafond van de geldmarktrente) de franc binnen boord kan houden. De Nederlandsche Bank kan op haar beurt dan met een kleine verlaging van de beleningsrente en/of de officiële tarieven eveneens de helpende hand bieden. Overigens is door de toegenomen kracht van de D-mark de mogelijkheid voor DNB om een onafhankelijk rentebeleid te voeren afgenomen. De toegenomen belangstelling voor de D-mark heeft namelijk geleid tot een verslechtering van de gulden/D-markkoers. Noteerde de Duitse munt in de tweede helft van juni rond de 1,1210 gulden, thans bedraagt de koers circa 1,1250 gulden.

De ontwikkeling van de geldmarktrenten kende in de verslagweek een gelijkmatig verloop. Voor driemaands interbancaire deposito's moest gisteren 6,60 procent worden betaald, evenveel als een week geleden. Ondanks de rustige geldmarktverhoudingen (getuige de toegenomen besparing op het contingentsverbruik) bleef het kortste geldmarkttarief, de daggeldrente, zich op een tamelijk hoog niveau bewegen. Dit hing samen met anticiperend gedrag van het bankwezen op de verwachte verkrapping die de komende week gaat plaatsvinden. Als gevolg van de storting op de jongste staatslening zal 15 juli circa 9 miljard gulden via de banken naar de Staat toevloeien. DNB komt de banken tegemoet met een aanzienlijk verlaging (minus 5,7 miljard gulden) van de kasreserve.

Bron: Economisch Bureau ING Bank