Beperking CFK's

DEN HAAG, 14 JULI. Minister Alders (VROM) wil het gebruik van CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) volgend jaar verder beperken.

De minister zegt ontevreden te zijn over het tempo waarmee het gebruik van CFK's door de industrie wordt teruggebracht. Het gebruik van CFK's is in 1992 met 61,4% afgenomen ten opzichte van 1986, terwijl de doelstelling van het CFK-actieprogramma was vastgelegd op 73,7%. De verplichting tot een reductie van 50% in EG-kader is wel gehaald. CFK's worden onder meer gebruikt in drijfgassen en koelvloeistoffen en zijn deels verantwoordelijk voor de aantasting van de ozonlaag.