Azelo stemt alsnog in met asielzoekerscentrum

AZELO, 14 JULI. Het ministerie van WVC heeft gisteravond overeenstemming bereikt met de inwoners van het Twentse Azelo over het huisvesten van asielzoekers in een voormalig jongensinternaat.

Vorig jaar ontstond grote commotie in de 300 inwoners tellende gemeenschap toen bleek dat WVC 275 asielzoekers wilde onderbrengen in het voormalig internaat. Er werd grote druk uitgeoefend op de gemeenteraad (van Ambt-Delden), die uiteindelijk met WVC overeenkwam dat uitsluitend "ontheemden' uit het voormalige Joegoslavië er zouden mogen worden ondergebracht. De stroom ontheemden is de laatste tijd echter dusdanig afgenomen dat in Azelo slechts een paar van de 275 plaatsen bezet worden.

Vorige week deed WVC daarom het verzoek aan de gemeente om in plaats van de Joegoslavische ontheemden andere asielzoekers in het internaat onder te brengen. Op dat moment hadden de acht opvangcentra in Nederland hun poorten gesloten voor nieuwe asielzoekers en overnachtten dezen op straat en in provisorische onderkomens. De gemeenteraad van Ambt-Delden reageerde afhoudend op het verzoek, beducht voor reacties. Hij vroeg enkele weken bedenktijd.

Gisteravond heeft een delegatie van het ministerie van WVC de bewoners van de gemeenschap in een druk bezochte en besloten bijeenkomst nogmaals uitgelegd wat de plannen zijn. Uiteindelijk stemde een meerderheid in met de "nieuwe bestemming', zij het dat WVC te verstaan werd gegeven dat het contract van beperkte duur zal zijn. Voorlopig mag WVC tot 1 april 1994 gebruik maken van het voormalige jongensinternaat.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Ambt-Delden staat de bevolking van Azelo nu “zeer positief” tegenover de komst van de asielzoekers. De gemeenteraad van Ambt-Delden zal waarschijnlijk nog deze week een extra vergadering beleggen waarop het besluit formeel zal worden bekrachtigd. Pas dan kunnen de poorten in Azelo ook daadwerkelijk open voor asielzoekers.