Acties van specialisten in hele land

PAG. 7 HOOFDARTIKEL ROTTERDAM, 14 JULI. De acties van de medisch specialisten tegen de maatregelen van staatssecretaris Simons (volksgezondheid) breiden zich over het gehele land uit. De specialisten hebben besloten zondagsdiensten, roosterbeperkingen en "volumereductieweken' in te voeren om zo de kosten in de gezondheidszorg “te helpen beperken”. De artsen beraden zich nog over grimmiger acties.

In 24 ziekenhuizen in Noord-Brabant, Zeeland, Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Holland zullen specialisten de komende maanden een week per maand alleen spoedeisende gevallen behandelen, zoals in sommige andere ziekenhuizen al gebeurt. Vertegenwoordigers van de medische staven hebben daartoe gisteren in Breda besloten en tevens de actieweken al op elkaar afgestemd.

Eerder deze week begonnen acties in de regio Rijnmond, Delft, Gouda, Dordrecht, Gorinchem, de regio Eindhoven, Geldrop, Helmond en Veldhoven. Op stapel staan acties in een groot deel van Overijssel, de Achterhoek, de Betuwe en Walcheren. In de laatste week van juli verplaatsen de acties zich naar Noord-Holland, Friesland, Gelderland, West-Brabant en Limburg.

In poliklinieken en operatiekamers zullen alleen spoedgevallen worden behandeld. Patiënten die met lange tussenpozen voor controle moeten komen, worden pas een week later op de lijst gezet. Ook nieuwe patiënten zullen langer moeten wachten. De specialisten verwachten dan ook dat na de zomervakanties de wachttijden voor de patiënten fors zullen oplopen. Zij zeggen dit te betreuren, maar zien geen alternatief meer, aldus een woordvoerder. “Wij geven in feite al uitvoering aan het volumebeperkend beleid dat de staatssecretaris predikt.”

In de academische ziekenhuizen zullen de specialisten geen actie voeren, omdat zij in loondienst zijn en dus niet afhankelijk van de inkomsten van een eigen maatschap, zoals bij vrij declarerende specialisten.

De Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) ondersteunt de acties niet, omdat de rechter haar eerder al eens zware boetes heeft opgelegd voor zondagsdiensten die langer duurden dan 24 uur. De van de LSV afgescheiden Nederlandse Specialisten Federatie (NSF) staat wel achter de acties maar heeft te weinig leden om landelijk te opereren.

Pag 2: LSV steunt acties niet, na boetes

De Nederlandse Specialisten Federatie (NSF), ook een afsplitsing van de LSV, heeft echter wel een comité opgericht voor de begeleiding en de coördinatie van de acties van medisch specialisten. Bovendien moet dit Coördinerend Comité Budgetbewaking (CCB) de artsen en het volk op de hoogte stellen van het overheidsbeleid.

Het comité heeft een handleiding voor een “verantwoorde budgetbewaking” gestuurd naar alle Nederlandse ziekenhuizen. Tijdens de acties dienen alleen spoedgevallen te worden behandeld. De Nederlandse Specialisten Federatie hoopt dat het tot een "opstand' van de patiënten tegen Simons komt.

Volgens het Nederlands Specialisten Genootschap (NSG) is het erg dat “men de burgers zand in de ogen strooit op een moment dat deze juist wijd geopend zouden moeten zijn voor de confrontatie met ons aller probleem: een mateloos gebruik van een moeilijk beheersbare gezondheidszorg”.

De staatssecretaris geeft onder anderen de specialisten de schuld van de overschrijding in de zorgsector. De specialisten daarentegen houden vol dat de uitgaven voor specialistische hulp hoger uitgevallen zijn door de toenemende vergrijzing in Nederland, de vooruitgang van de medische technologie en de hogere eisen van de patiënten.