Wethouder Almere weg na reizen op kosten bedrijven

ALMERE, 13 JULI. De loco-burgemeester en wethouder van financiën van Almere, A. Tierie (PvdA), is gisteren afgetreden omdat hij de gemeenteraad onjuiste informatie heeft verschaft over buitenlandse reizen die hij heeft gemaakt op kosten van bedrijven. Waarnemend burgemeester Roozemond heeft het ontslag “zonder meer” aanvaard. Tierie is de vierde gemeentebestuurder van Almere in vijf maanden die aftreedt.

Tierie is in opspraak geraakt doordat hij buitenlandse reizen op kosten van een aantal bedrijven heeft gemaakt. Over die reizen heeft de nu afgetreden wethouder onjuiste en onvolledige informatie verstrekt aan het college, de gemeenteraad en een accountantsbureau. In een vandaag uitgegeven verklaring zegt de wethouder hierover: “Ik ben niet volledig geweest in mijn verklaring en ben daarmee de verkeerde weg ingeslagen.” Hij zegt verder dat hij “bij de opbouw van de stad” zakelijke en informele contacten heeft opgebouwd, die “kunnen variëren van een lunchbijeenkomst tot een studiereis, waarin het nuttige en aangename beide een rol spelen”. Hij reisde onder meer naar het wereldkampioenschap voetbal, in 1990 in Italië, op kosten van een bouwbedrijf. Fractievoorzitter F. Boode (PvdA) zegt over het optreden van Tierie: “Hij heeft de boel belazerd. Ook ons.” Gemeenteraadsleden van andere partijen verwachten dat binnenkort de andere PvdA-wethouder, W. Trieller, eveneens wegens buitenlandse reizen zal vertrekken. Trieller heeft onder meer in 1992 op kosten van een aannemersbedrijf een reis naar de wereldtentoonstelling in Sevilla gemaakt.

In maart trad burgemeester De Cloe terug nadat vier wethouders de samenwerking met hem hadden opgezegd. In zijn spoor volgde wethouder J.M. van Bijsterveldt (CDA). In mei trad wethouder A. Gundersen (Almerepartij) af nadat hij was gearresteerd op verdenking van verkrachting.

De fractievoorzitter van D66, J. de Vletter, had vrijdag vragen gesteld over de buitenlandse reizen van de wethouders Tierie en Trieller (beiden PvdA) en Bos (VVD). Op 2 juni schreef waarnemend burgemeester Roozemond aan de raad dat “er in de praktijk ten aanzien van aangeboden (buitenlandse) reizen geen heldere procedure-afspraken (zijn) gemaakt”. Volgens De Vletter is in maart 1992 door toenmalig burgemeester De Cloe nog eens vastgesteld dat “buitenlandse reizen, aangeboden door commerciële instellingen, niet (zijn) toegestaan en dergelijke aanbiedingen moeten worden gemeld in het college; buitenlandse dienstreizen moeten eveneens worden aangemeld”.

De betaalde buitenlandse reizen van de wethouders kwamen aan het licht in een rapport van VB-Accountants. Het accountantsbureau heeft eerder de onkostenregeling van burgemeester De Cloe onderzocht. Toen uit dat onderzoek naar voren kwam dat De Cloe ten onrechte autokosten kreeg vergoed, was dat voor de wethouders (onder wie zijn partijgenoten Tierie en Trieller) aanleiding de samenwerking op te zeggen.