Westland wil alleen maar asielzoekers die werken

DEN HAAG, 13 JULI. De zeven gemeenten van het Samenwerkingsorgaan Westland (SOW) willen alleen asielzoekers opnemen als zij aan een baan kunnen worden geholpen. Volgens burgemeester mr. J.H. Ekkers van 's-Gravenzande zullen de “spanningen in de samenleving” te hoog oplopen als asielzoekers in de regio worden gehuisvest terwijl zij geen werk hebben.

De gemeenten in het Westland hebben volgens Ekkers te kampen met een groot tekort aan woningen voor de eigen inwoners. Daarnaast is er in de tuinbouw een “geweldig werkaanbod”, aldus Ekkers. De vraag naar arbeidskrachten in de tuinbouwbedrijven is gegroeid sinds de politie vorig jaar een groot aantal illegalen “heeft weggehaald”, aldus Ekkers. “De tuinders blijven dus met al dat werk zitten.” Volgens Ekkers, die binnen het SOW de portefeuille volkshuisvesting beheert, zal de tewerkstelling van de asielzoekers in de tuinbouw een positief effect hebben op “een snelle integratie in de samenleving”.

In samenwerking met het ministerie van WVC is in het Westland een project begonnen om mensen met een vergunning tot verblijf aan het werk te helpen. Ekkers: “Het gaat hier niet om goedkope arbeidskrachten, maar om mensen die gewoon in dienst worden genomen en voor wie de tuinbouwbedrijven sociale premies afdragen.” In de regel is het asielzoekers verboden te werken in Nederland.

De Westlandse gemeenten hebben de provincie Zuid-Holland laten weten dat het contingent nieuwbouwwoningen moet worden verhoogd om een evenredige woningverdeling tussen eigen bewoners en asielzoekers te kunnen realiseren. “De Westlanders mogen niet de dupe worden van de komst van de asielzoekers”, aldus Ekkers. In de gemeente 's-Gravenzande bestaat een wachtlijst van duizend woningzoekenden op een bestand van zevenduizend huizen. De gemeenten kunnen op dit moment niet voldoen aan de vraag van de rijksoverheid om per duizend inwoners twee asielzoekers in de gemeenschap op te nemen. VluchtelingenWerk Nederland vindt dat de gemeenten in het Westland alles in het werk moeten stellen om aan die norm te voldoen.