Werkloosheid Japan geschat op 6 procent

TOKIO, 13 JULI. Als rekening wordt gehouden met verborgen werkloosheid zit 6 procent van de Japanse beroepsbevolking zonder werk.

Dat is althans de inschatting van het onderzoeksinstituut Sumitomo. Volgens de officiële cijfers bedraagt de huidige werkloosheid in Japan slechts 2,5 procent.