Twaalf doden door granaat in Sarajevo

SARAJEVO, 13 JULI. Bij de inslag van een door de Bosnische Serviërs afgevuurde mortiergranaat in een rij voor een watertappunt zijn gisteren in Sarajevo twaalf mensen om het leven gekomen en vijftien gewond.

De inwoners van Sarajevo kampen al bijna een maand met een ernstig tekort aan water. In sommige wijken kunnen ze soms water krijgen uit een tankwagen. Gisteren had zich in de wijk Dobrinja een rij voor zo'n tankwagen gevormd toen de mortiergranaat insloeg.

De aantal kwam kort nadat de leiders van de moslims en de Bosnische Serviërs, president Alija Izetbegovic en Radovan Karadzic, na bemiddeling door de Franse bemiddelaar Bernard Kouchner een akkoord hadden gesloten over een herstel van de elektriciteits- en watertoevoer in Sarajevo. Het watertekort is voor alles een gevolg van het ontbreken van stroom: de waterpompen werken niet meer. In hun akkoord verklaren Izetbegovic en Karadzic dat “de voorziening met water, gas en elektriciteit niet kan worden gebruikt als wapen in de oorlog”. Volgens Kouchner heeft Karadzic beloofd dat vandaag kan worden begonnen met werkzaamheden die eerst de stroomtoevoer en vervolgens ook die van water moet herstellen. VN-technici hebben eerder getracht die herstelwerkzaamheden uit te voeren, maar staakten dat werk toen ze regelmatig door sluipschutters onder vuur werden genomen.

Als gevolg van het watergebrek krijgen de 380.000 inwoners van Sarajevo nog maar gemiddeld een halve liter water per persoon per dag, tegen vierhonderd vóór de oorlog. Het afgelopen weekeinde moest de belangrijkste brouwerij van de stad wegens gebrek aan brandstof het oppompen van water staken. Tot dan toe betrokken tussen 20.000 en 50.000 mensen hun water uit deze bron. Ze zijn nu aangewezen op de tankwagens en op de laatste bron, de waterleiding vanaf de door de Serviërs bezette berg Jahorina.

De bemiddelaars Thorvald Stoltenberg (namens de VN) en Lord Owen (namens de EG) hebben gisteren in een verslag aan de leden van de Veiligheidsraad gewaarschuwd dat de VN zich geheel uit Bosnië zullen moeten terugtrekken als er geen eind komt aan de sabotage van de humanitaire hulpverlening door de drie oorlogspartijen en als de internationale humanitaire organisaties niet snel méér geld krijgen voor voedsel en medicijnen voor de Bosnische bevolking. Volgens Stoltenberg en Owen saboteren alle drie de strijdende partijen de hulpverlening, die verder wordt bemoeilijkt door de gevechten in Centraal-Bosnië. Bovendien laten de buitenlandse voedselgevers het afweten. “De humanitaire organisaties kunnen de behoeften van deze zomer nauwelijks dekken, laat staan die voor de komende winter”, aldus de bemiddelaars in hun rapport. (Reuter)