PvdA-werkgroep bepleit verlaging van kinderbijslag

DEN HAAG, 13 JULI. De progressie in de kinderbijslag moet worden afgeschaft om de bevolkingstoename in Nederland tegen te gaan.

Daarmee zou een bijdrage worden geleverd aan de strijd tegen de milieuvervuiling. Dat schrijft een PvdA-werkgroep in een - ongevraagd - advies aan de PvdA-commissie die zich bezighoudt met het opstellen van het verkiezingsprogram. Volgens L. Burgers, lid van de werkgroep, zou het verminderen of op termijn zelfs afschaffen van de kinderbijslag gepaard moeten gaan met inkomensmaatregelen zodat de sociale minima er niet de dupe van worden. Het rapport pleit verder voor het sluiten van de kerncentrales in Dodewaard en Borssele en voor een nieuwe definitie van het bruto nationaal produkt, waarin ook rekening wordt gehouden met de aantasting van het leefmilieu.