Pronk naar Bosnië en Kroatië

DEN HAAG,13 JULI. Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) bezoekt van 20 tot 24 juli Bosnië en Kroatië.

Hij wil onder meer de Bosnische hoofdstad Sarajevo en de Kroatische steden Zagreb en Split bezoeken. Dat heeft het ministerie van ontwikkelingssamenwerking meegedeeld. Pronk heeft gisteren voor 15 miljoen gulden noodhulp beschikbaar gesteld voor de Bosnische bevolking. Hij beantwoordt daarmee de oproep van de UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie. UNHCR heeft de noodkreet laten horen dat de situatie in Bosnië dramatisch verslechtert, terwijl er dit jaar aanzienlijk minder hulp is toegezegd dan vorig jaar. Minister Pronk heeft ook in 1992 voor tientallen miljoenen guldens noodhulp aan Bosnië gegeven. Hij wil thans ter plekke nagaan hoe de situatie is en wat voor hulp het beste kan worden geboden.