Philips stopt met kleuren tv's in Spanje

ROTTERDAM, 13 JULi. Philips wil uiterlijk in 1995 stoppen met het zelf produceren van kleine kleuren tv-toestellen door haar Spaanse dochter Technimagen in Barcelona. Voor het personeel (490 mensen die 800.000 stuks 14 inch kleuren tv's per jaar maken) zoekt Philips naar alternatieve oplossingen.

Het besluit om te stoppen met kleine kleurentelevisies is volgens een woordvoerder van Philips in Barcelona genomen omdat wegens de felle prijsconcurrentie uit het Verre Oosten geen rendabele produktie in Spanje meer mogelijk is. Door de sluiting van de Spaanse fabriek zal Philips overigens niet aangewezen zijn op produkten van concurrenten want 14-inch toestellen worden ook in Milaan gemaakt. Volgens de woordvoerder is er geen sprake van dat Philips de produktie van 14 inch-tv's geheel laat vallen of verplaatst naar lage-lonenlanden in Azië.

Philips bekijkt samen met een derde partij of het bedrijf van Technimagen kan worden omgezet tot een soort industriepark waar althans een deel van het personeel nieuw werk zal kunnen vinden. In Catalonië wordt hard gewerkt aan het opzetten van nieuwe (industriële) bedrijven in het kader van de bestrijding van de hoge werkloosheid. Eventueel zou een deel van het personeel (gedacht wordt aan 150 mensen) op kleine schaal de produktie van tv-toestellen kunnen voortzetten in een soort coöperatie of met financiële hulp van derden.

Niet uitsluitend uit sociale overwegingen zoekt Philips naar alternatieven voor de kleuren tv-fabriek. Het zonder meer ontslaan van personeel is in Spanje, als gevolg van de wetgeving, een uiterst kostbare aangelegenheid door de verplichte forse afvloeiingsregelingen. Dat geldt bij Technimagen des te meer doordat heel veel werknemers zeer lange dienstverbanden hebben. Gedwongen ontslag van alle medewerkers zou Philips daardoor vele tientallen miljoenen aan voorzieningen kosten.

Momenteel heeft Phlips nog vier produktiebedrijven in Spanje. Het onderbrengen van overtollig Technimagen-personeel is volgens de woordvoerder evenwel geen haalbare kaart. Bij twee lampenfabrieken, die overigens goed draaien, zijn geen vacatures. Voor Miniwatt, een andere Philips-dochter in Barcelona die kleurenbeeldbuizen voor 14 inch-tv's maakt, zal de sluiting van Technimagen geen nadelige gevolgen hebben. Miniwatt blijft die beeldbuizen (jaarproduktie 1,8 miljoen stuks) toeleveren aan andere bedrijven binnen het Philips-concern.