Oproep Dales tegen seksuele intimidatie

DEN HAAG, 13 JULI. Minister Dales (binnenlandse zaken) zal de politiekorpsen dringend verzoeken binnen hun korpsen een beleid tegen seksuele intimidatie te ontwikkelen.

Binnen twee jaar moet dat in gang zijn gezet en resultaten opleveren. Een commissie van deskundigen zal toezien op de uitvoering van het beleid. Dat heeft Dales geantwoord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Stoffelen (PvdA). De minister heeft de korpschefs het onlangs verschenen rapport van de Landelijke Politie Emacipatie Commissie over omgangsvormen bij de politie toegestuurd. Daaruit blijkt dat vrouwelijke politie-agenten structureel te lijden hebben van seksuele intimidatie door hun mannelijke collega's. Dales is van mening dat de geconstateerde omgangsvormen ernstige gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van het politiewerk en de organisatie als geheel.