Meer overlast luchtvaart in centrum Amsterdam

AMSTERDAM, 13 JULI. De geluidsnorm voor vliegtuigen boven de Amsterdamse binnenstad wordt het komende jaar regelmatig overschreden. Door werkzaamheden aan de Buitenveldertbaan op de luchthaven Schiphol, die deze maand zijn begonnen, is het vliegverkeer genoodzaakt meer dan gebruikelijk over het centrum van Amsterdam te vliegen.

Volgens de gemeentelijke milieudienst werd de norm in de eerste week van juli reeds overschreden. Het Amsterdamse klachtenbureau Geluidshinder noteerde een record aantal van 343 klachten van bewoners uit de binnenstad en Amsterdam-Zuid.

De Buitenveldertbaan van luchthaven Schiphol is eind juni voor een jaar gesloten. Dat leidt tot een verdubbeling van de belasting van de Aalsmeerbaan, waarvan de aanvliegroute bij zuid- en zuid-westenwind over de binnenstad loopt. Tijdens piekuren wordt een groter deel van het naderende vliegverkeer relatief laag over de Amsterdamse binnenstad geleid in de richting van de Kaagbaan, de Zwanenburgbaan en de kleinere baan 04-22. Dagelijks landen en stijgen gemiddeld tussen de zeven- en achthonderd vliegtuigen op Schiphol, tijdens de piektijd zeventig per uur.

De maximale jaarlijkse geluidshinder van vliegtuigen is vastgesteld in een ministeriële regeling. Aan de overschrijding van deze normen zijn echter geen wettelijke gevolgen verbonden. Met de klachten van de bewoners kan dan ook weinig worden gedaan, aldus de milieudienst. Dit jaar worden er nieuwe afspraken gemaakt over mogelijke beperking van de geluidshinder.

De Rijksluchtvaartdienst bevestigt dat weinig aan de hinder te doen is. “De prioriteit ligt bij de vliegveiligheid. Als er een baan minder kan worden gebruikt, moet of het milieu of de capaciteit van de vlieghaven er onder lijden. Het leed wordt nu verdeeld. We gebruiken intensief de banen die relatief weinig geluidshinder opleveren”, aldus een woordvoerder.