Lega Nord dreigt weer met belastingstaking

ROME, 13 JULI. In een poging snelle vervroegde verkiezingen af te dwingen heeft de protestpartij Lega Nord gedreigd met een belastingstaking als president Scalfaro niet zodra de nieuwe begroting is aangenomen - waarschijnlijk in september - het parlement ontbindt.

“Het Italiaanse volk heeft zijn geduld verloren en eist dat de afspraken worden nagekomen”, zei Umberto Bossi, de leider van de Lega Nord, gisteren in een toelichting op de oproep.

Bij zijn aantreden in april heeft premier Carlo Azeglio Ciampi gezegd dat hij nog voor het zomerreces, begin augustus, een nieuwe kieswet wil hebben. De meeste politieke partijen zijn het erover eens dat dit een voorwaarde is voor vervroegde verkiezingen. Maar terwijl in april nog de stilzwijgende veronderstelling was dat de verkiezingen in het najaar zouden worden gehouden, praten nu de meeste politici over verkiezingen volgend voorjaar.

De christen-democraten en de socialisten, de twee grootste regeringspartijen, die het zwaarst zijn getroffen door de corruptie-affaires, proberen tijd te winnen om zich te reorganiseren en zich met een nieuw gezicht aan de kiezers te presenteren.

Al eerder heeft de Lega, die bij tussentijdse lokale verkiezingen vorige maand de grootste partij in Noord-Italië is geworden, gedreigd met een belastingstaking en een oproep gedaan om niet meer in te schrijven op staatsleningen. Van deze protestacties is niets terechtgekomen. Voor het eerst koppelt de Lega nu de dreiging van een belastingstaking direct aan de poging een streep te zetten onder het oude politieke stelsel.

Het is een handige taktische zet van Bossi: er is bijna geen Italiaan te vinden die geen verandering wil, en ook de protesten tegen de belastinginning zijn wijdverbreid. Dit verzet overstijgt het traditionele verzet tegen het betalen van belasting. Het feit dat zelfstandigen en bedrijven op enorme schaal de belasting ontduiken zonder dat de belastingdienst daartegen iets doet, wekt steeds grotere wrevel onder loontrekkers.

Zelfs minister van financiën Franco Gallo heeft toegegeven dat het zo niet langer kan. De belastingdruk voor wie betaalt is zo hoog is dat het “bijna onteigening” is, zei Gallo. Hij deelt ook de felle kritiek op het aangiftebiljet, dat tientallen pagina's beslaat en zo ingewikkeld is dat bijna niemand er zonder professionele hulp kan uitkomen.

De oproep die Bossi dit weekeinde deed in het Noorditaliaanse stadje Pontida, waar tienduizend Lega-aanhangers deelnamen aan een manifestatie, is fel aangevallen door andere partijen. Ook het Vaticaan heeft zich in het debat gemengd. De Osservatore Romano noemde Bossi's uitspraak gisteren “een ernstig en verontrustend dreigement”.

Minister Paolo Barile, verantwoordelijk voor relaties met het parlement, heeft gezegd dat er in november kan worden gestemd als de kieswet nog voor het reces wordt aangenomen.