Leeuwarden vreest culturele ijstijd.

Leeuwarden vreest culturele ijstijd

onze correspondent

LEEUWARDEN, 13 JULI. Verscheidene groepen en artiesten traden gisteravond op vier podia rond het Leeuwarder stadhuis op om te protesteren tegen de bezuinigingen op de podiumactiviteiten in de Friese hoofdstad. De protestmanifestatie was bedoeld om de leden van de gemeenteraad die voor het laatst voor de zomervakantie bijeenkwamen "wakker te schudden', aldus het actiecomité "De leeuw is los'. Leeuwarden moet in totaal vijftien miljoen gulden bezuinigen; het college van B en W wil daarom 1,5 ton korten op culturele en literaire activiteiten. Volgens het actiecomité dreigt een "culturele ijstijd' in Leeuwarden. De stad werd eind vorige week omgedoopt tot "Geeuwarden' en ruim honderd T-shirts met de tekst Grrr uit Geeuwarden van een kunstenaarscollectief werden gisteravond verkocht en gedragen.

Voor het stadhuis voerden ruim veertig sprekers het woord, onder wie theaterdirecteur Gerard Tonen en directeur Rik Vos van het Fries Museum zich uit tegen de omstreden bezuinigingsronde. De PvdA vroeg aan het begin van de avond een schorsing van drie kwartier van de raadsvergadering. Volgens Peter Karstkarel van "De leeuw is los' betekent de korting dat het lidmaatschap van een fanfarekorps vijftig tot honderd gulden duurder wordt. De leden van het Pasveerkorps hadden hun pantalons verruild voor afgesneden spijkerbroeken als symbool van de "uitkleding' van de cultuur door de politiek.