Kwaliteit kunstgebit gebaat bij prijsafspraak

ROTTERDAM, 13 JULI. De kwaliteit van kunstgebitten gaat naar beneden als tandprothetici niet langer prijsafspraken kunnen maken. Deze reden voert de Organisatie van Tandprothetici aan voor het indienen van een ontheffingverzoek bij het ministerie van economische zaken voor een bestaande prijsafspraak.

Niet alleen binnenvaartschippers (toerbeurt Noord-Zuid) zijn tegen het opheffen van bindende prijsafspraken, zo blijkt uit de verzoeken die bij het ministerie zijn binnengekomen. Bijna vijftig bedrijven en branche-organisaties hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om voor 1 juli bij Economische Zaken een ontheffingverzoek in te dienen voor een bestaande prijsafspraak. Zolang het ministerie geen beslissing over deze verzoeken heeft genomen, blijven deze prijskartels van kracht.

De aanvragers, waaronder behalve binnenschippers en tandprothetici ook notarissen, credit-cardorganisaties, verzekeraars, dagbladuitgevers, bloembezorgers, de Amsterdamse effectenbeurs, accountants en het Nederlands Bijbelgenootschap, vinden dat hun (prijs)afspraken zo belangrijk zijn voor de Nederlandse economie en hun branche of bedrijf dat ze gehandhaaft moeten blijven. Ze vrezen bij opheffing van de afspraken kwaliteitsverlies, moordende concurrentie en prijsbederf. De commissie economische mededingen zal het komende halfjaar een beslissing nemen over de verzoeken.

“Vanaf begin volgend jaar vallen we onder de Wet Tarieven Gezondheidszorg en dan zijn prijsafspraken niet meer noodzakelijk en wordt de prijs ons bij wet opgelegd. We hebben het ontheffingsverzoek ingediend om die tijd te overbruggen”, zegt G.L. van Hooft, secretaris van de Organisatie van Tandprothetici waar 180 protetici zijn aangesloten.

Met ingang van 1 juli zijn alle prijskartels van bedrijven en vrije-beroepsbeoefenaren verboden. Lang niet alle horizontale prijsafspraken vallen onder dit verbod. Het ministerie heeft uitzonderingen gemaakt voor franchise-organisaties, kortlopende gezamelijke reclame-acties en elektriciteit- en aardgastarieven. Prijsregelingen waarvoor een EG-vrijstelling of een EEG-ontheffing geldt, blijven eveneens buitenschot.