Intellectuelen wijzen op "legitimatie' uiterst rechts

PARIJS, 13 JULI. Veertig Franse intellectuelen hebben in een “oproep tot waakzaamheid” gewaarschuwd tegen de “huidige strategie van legitimatie van extreem-rechts” die zich volgens hen in Frankrijk manifesteert. De ondertekenaars van het manifest, onder wie ook een enkele “Europese intellectueel” zoals de Italiaanse auteur Umberto Eco, verklaren plechtig dat ze elke medewerking zullen weigeren publikaties, radio- en tv-uitzendingen en bijeenkomsten “geleid of georganiseerd door personen die banden met extreem-rechts hebben”.

De laatste maanden zijn in Frankrijk publikaties verschenen waarin nieuwe nationalistische en soms racistische theses worden ontwikkeld uitgaande van de intellectuele verwarring die het gevolg is van de ineenstorting van het communisme. Soms bleken uiterst links en uiterst rechts elkaar te kunnen vinden in formuleringen die, op de keper beschouwd, tot het gedachtengoed van extreem-rechts behoren. Zelfs de Franse communistische partij moest onlangs vastellen dat enkele aanhangers met extreem-rechtse schrijvers in zee gingen in publikaties waarin twijfelachtige nieuwe theorieën worden ontwikkeld.

Begin dit jaar verscheen bij de prestigieuze uitgever Gallimard een boek "Voyage au centre du malaise français' waarin de schrijver, de socioloog Paul Yonnet, een aantal stellingen toelicht van een extreem-rechtse ideoloog, Pierre-André Taguieff. SOS-Racisme, een actiegroep die opkomt tegen het racisme, wordt verweten dat ze met haar acties belastend is voor de “vertegenwoordiging van een waarachtige Franse homogeniteit”. Een andere stelling - die al lang populair is bij extreem-rechts - luidt dat aan de genocide op de joden door de nazi's “te veel aandacht wordt gegeven”.

Het feit dat dit boek is uitgegeven in de belangrijke serie "Débat' onder verantwoordelijkheid van Pierre Nora (de beroemde auteur van de "lieux de memoires') is voor de ondertekenaars van het manifest een extra reden voor hun “alarmkreet”. De meeste omstreden pubikaties hebben overigens een geringe oplage zodat de “civiele luciditeit” in het intellectuele debat daar niet onder te lijden behoeft te hebben. Het dagblad Libération (oplage ruim 160.000 stuks) levert vandaag overigens een belangrijke bijdrage aan deze luciditeit met een gratis bijlage van maar liefst 52 pagina's over René Bousquet. Deze Franse nazi-collobarateur werd enkele maanden geleden vermoord door een geestelijke gestoorde man. Tegen Bousquet was een proces in voorbereiding wegens misdaden tegen de menselijkheid. De aanklacht kan man, vele pagina's lang, in Libération lezen.