Fusiepartners KLM vechten om hoofdkantoor

ROTTERDAM, 13 JULI. De KLM en haar toekomstige partners SAS, Swissair en Austrian Airlines hebben op vier belangrijke punten voor hun beoogde alliantie nog geen overeenstemming bereikt. Naast de waardering van de vier ondernemingen, de keuze van een Amerikaanse partner en de nieuwe topman levert volgens ingewijden vooral de vestigingsplaats van het hoofdkantoor veel problemen op.

Tot voor kort werd aangenomen dat Amsterdam de beste kaarten had als lokatie voor het nieuwe hoofdkantoor. Begin april liet KLM-directielid L. van Wijk weten dat Amsterdam “hele goede kansen” maakte, mede omdat de voorkeur zou liggen bij een EG-land. Als enige serieuze concurrent werd destijds gewezen op Kopenhagen. Op dit moment zouden, aldus een woordvoerster van de KLM, “alle vier de steden” waar de maatschappijen hun huidige hoofdkantoor hebben in aanmerking komen.

President-directeur P. Bouw van de KLM zal samen met de topmannen van SAS, Swissair en Austrian medio augustus over de eerder genoemde vier hoofdpunten onderhandelen. De vier topmannen streven ernaar binnen een maand tot een akkoord te komen. Vervolgens zullen zij een principe-overeenkomst tekenen en deze ter toetsing voorleggen aan de Europese Commissie in Brussel.

Tot nu toe bogen zestien werkgroepen, samengesteld uit medewerkers van de vier maatschappijen, zich over de samenwerkingsplannen van de maatschappijen. Gisteren presenteerden de directies de uitkomsten van die werkgroepen, vastgelegd in een concept "memorandum of understanding', aan de verschillende ondernemingsraden en vakbonden.

In het concept-memorandum wordt uitgegaan van een regeling waarin KLM, SAS en Swissair ieder een belang van dertig procent nemen in een nieuwe houdstermaatschappij. Austrian heeft daarin een belang van tien procent. De zetelverdeling in de nieuwe raad van commissarissen is voorlopig op respectievelijk vier, vier, vier en twee vastgesteld. Het uiteindelijk doel van de samenwerking is te komen tot een volledige fusie. KLM en haar partners zullen dan opgaan in een nieuwe Europese luchtvaartmaatschappij.