"Duitsland en Japan geen permanent lid Veiligheidsraad'

DEN HAAG, 13 JULI. Nederland is niet zonder meer voorstander van een Duits en een Japans permanent lidmaatschap met vetorecht van de VN-Veiligheidsraad. In een brief aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros-Ghali, stelt minister Kooijmans (buitenlandse zaken) zich namens de regering terughoudend op. Een permanent lidmaatschap “lijkt” te zijner tijd “voor de hand te liggen”, schrijft Kooijmans.

Over een vetorecht voor deze beide landen rept hij in het geheel niet. Bovendien stelt Kooijmans als voorwaarde voor een permanent lidmaatschap van Duitsland en Japan dat geen “afbreuk wordt gedaan aan de effectiviteit” van de Veiligheidsraad. “Iedere verandering (van de samenstelling) zal moeten worden getoetst op haar effect op het functioneren van de Veiligheidsraad, die zich steeds op doeltreffende wijze van zijn mandaat zal moeten kunnen kwijten”, aldus de brief.

Tenslotte moeten nieuwe permanente leden, aldus Kooijmans, staten zijn “die bereid en in staat zijn om de daarbij behorende specifieke verantwoordelijkheid voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid waar te maken, zowel op politiek, militair als financieel terrein”. Het is de vraag of Japan en Duitsland aan die voorwaarde kunnen voldoen; in deze landen bestaat bijvoorbeeld grote aarzeling, onenigheid zelfs, over deelname aan VN-acties.