Cultuuromslag bij Wereldbank

WASHINGTON, 13 JULI. Een cultuuromslag binnen de Wereldbank moet er toe leiden dat het toezicht op door haar gefinancierde projecten verbetert.

Voortaan zal het beheer van lopende projecten net zo belangrijk zijn als het aantrekken van nieuwe leningen. Het plan is een reactie op een intern rapport van november 1992 waaruit bleek dat het percentage projecten met problemen in tien jaar tijd was verdubbeld. Geconcludeerd werd dat de cultuur van de bank erg is gericht op het sluiten van zoveel mogelijk en zo groot mogelijke leningen. Ook de carrièremogelijkheden voor medewerkers hangen af van de leningen die zij kunnen binnenhalen. In het vervolg zullen medewerkers worden afgerekend op de kwaliteit van de projecten die zij onder hun beheer hebben. Projecten zullen per land worden beoordeeld om de samenhang duidelijk te maken. Grote crediteuren zullen jaarlijks onder de loep worden genomen, kleinere met grotere tussenpozen.