Cardiologen: alleen hulp als Simons 't goed vindt

ROTTERDAM, 13 JULI. Cardiologen in Zuid-Holland behandelen sinds deze week slechts hartpatiënten wanneer zij een verklaring overleggen die is ondertekend door staatssecretaris Simons (volksgezondheid). Volgens de voorgedrukte verklaring heeft Simons “er geen bezwaar tegen” dat de patiënt wordt behandeld, “ondanks het feit dat deze behandeling een overschrijding kan veroorzaken van het door mij (Simons, red.) vastgestelde specialistenbudget. De hieruit voortvloeiende kosten/tarieven kunnen extra-budgettair in rekening worden gebracht”, aldus de verklaring.

Staatssecretaris Simons noemt de actie “onsmakelijk en onwaardig”. Bij het ministerie zijn al tientallen voorgedrukte verklaringen binnengekomen. De aanvragen worden meteen beantwoord met een brief van Simons waarin hij uitlegt waarom er bezuinigd moet worden op de uitgaven van de medisch specialisten.

De Rotterdamse cardioloog Neumann geeft als verklaring voor dit actiemiddel: “Wij zien de patiënten iedere dag, maar nu ziet Simons de patiënten ook. In feite sturen wij onze patiënten door naar Simons. Hij moet nu zelf verantwoording afleggen aan onze patiënten.” Volgens Neumann moet de staatssecretaris nu beslissen of de cardiologen de hartpatiënten mogen behandelen of niet.

Hoogleraar gezondheidsrecht dr. H.D.C. Roscam Abbing noemt de door de cardiologen opgestelde verklaring “belachelijk”. Volgens haar is het geheel in strijd met de professionele standaard waaraan specialisten zich moeten houden.

Pag 3: "Actie is in strijd met contract verzekeraars'

Volgens hoogleraar Roscam Abbing mogen artsen de patiënten niet “voor hun eigen financiële karretje spannen”. De betalingen van behandelingen verlopen daarbij niet via de patiënten maar via de verzekeraars. Dus de patiënten dienen hier geheel buiten gehouden te worden. “Dit is ook in strijd met de contractuele afspraken tussen specialisten en verzekeraars.”

Volgens de hoogleraar zouden alle patiënten die deze brief hebben gekregen naar de tuchtrechter kunnen stappen. “Deze zal de brief toetsen aan de professionele standaarden van de specialisten en dan staat er zeker iets te gebeuren. Ik zeg in ieder geval volmondig "nee' tegen deze brief. Eigen belang, ook al is het legitiem, dient niet over de hoofden van patiënten te gaan.”

Cardiologen van de ziekenhuizen in de Rijnmond regio, Delft, Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben besloten elke tweede week van de maand een zogenaamde "budgetteringweek' in te stellen. Alle acute gevallen worden gewoon behandeld en de cardiologen plegen overleg met de betrokken huisartsen die op hun beurt beslissen over het belang van behandeling van individuele patiënten.

De acties treffen volgens de cardiologen alleen hartpatiënten die met lange tussenpozen op controle komen of voor het eerst bij de cardioloog komen. Volgens Neumann kunnen die afspraken “een week verschoven” worden en betreffen het geen spoedgevallen. “Wij bieden maximale zorg voor een patiënt maar Den Haag maakt ons dat nu onmogelijk. Er moet gekozen worden: of uit de lengte of uit de breedte behandelen. Als je aan een vast budget gebonden bent dan kun je geen kant op. Simons kan daar verandering in brengen. Daarna zullen wij pas de behandelingen hervatten.”

De specialisten wijzen de beschuldigingen van budgetoverschrijding van de hand. De cardiologen willen met de beperkte behandeling benadrukken dat de stijging van de kosten van de specialistische hulp mede afhankelijk is van factoren waarop zij geen invloed hebben, zoals de toenemende vraag naar zorg, de vergrijzing van de bevolking en de voortschrijdende technische ontwikkelingen in het ziekenhuis. De specialisten beseffen dat het tekort aan zorg nog verder zal toenemen, maar leggen de volledige verantwoordelijkheid hiervoor bij de staatssecretaris.

De door Simons opgelegde tariefsverlaging is per 1 april ingegaan om te voorkomen dat de kosten van specialistische hulp dit jaar nog hoger zullen uitvallen dan het budget van ruim twee miljard dat Simons aanvaardbaar vindt. Naast de cardiologen zijn ook chirurgen, internisten, anaesthesisten en medische staven overal in Nederland wilde acties - zondagsdiensten, roosterbeperkingen en volumereductieweken - aan het voeren om de omvang van de zorg terug te brengen tot het kostenniveau van 1989.