Binnenschippers zetten hun stakingsacties voort; Maij wil rust in binnenvaart

PAG. 14 BOZE SCHIPPERS DEMONSTREREN ROTTERDAM, 13 JULI. Minister Maij-Weggen kan het "toerbeurtsysteem' in de binnenvaart geen wettelijke status te geven. De minister heeft dit vanochtend aan een delegatie van de stakende schippers meegedeeld.

De schippers hebben aangekondigd hun acties voort te zetten. Sinds gisteravond ontvangen ze steun van circa tweehonderd Belgische collega's die weigeren lading naar Nederland te vervoeren. Ook een onbekend aantal schippers in het noorden van Frankrijk zou weigeren "besmette lading' naar Nederland te brengen.

Na overleg met EG-commissaris Van Miert (mededinging) bleek gisteren dat de Europese Commissie het systeem van toerbeurten op de Noord-Zuid-route zal gedogen. Door dit systeem moeten verladers een deel van hun vrachten naar België en Frankrijk op de beurs aanbieden. Op de beurs gelden minimumprijzen. Het systeem verdeelt de pijn van de overcapaciteit over de schippers.

Voorlopig zal de Europese Commissie dit systeem niet onder de wet op de kartelvorming laten vallen. “De commissie wil rust in de binnenvaart, net als ik”, aldus Maij-Weggen gisteren. Het is de bedoeling dat de Europese Commissie aan het eind van dit jaar met een regeling voor de Europese binnenvaart komt. Deze richtlijn staat ongetwijfeld liberalisatie van het vervoer over water voor. Een wettelijke status wijst Maij-Weggen daarom van de hand.

Op een vergadering hebben de voormannen van de Nederlandse binnenschippers gisteravond afgesproken werkwillige collega's niet lastig te vallen. Afgelopen weekeinde kwam het verschillende malen tot een gewelddadig treffen tussen de actievoerders en varende binnenschippers. Zo werden twee schepen bekogeld met stenen, verf en teer, en sloegen actievoerders een binnenschipper die een collega te hulp schoot een gescheurde lip. Vorige week beschoten actievoerders bij Terneuzen een voorbijvarend schip met een luchtbuks.

Enkele tientallen actievoerders hebben gistermiddag gedurende een half uur de stations in Rotterdam, Utrecht, Kampen en Roermond bezet. Een aantal treinen liep daardoor vertraging op.