Bij KLM en partners verdwijnen 6000 banen

PAG. 13 KLM ROTTERDAM, 13 JULI. Bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM en haar beoogde partners SAS, Swissair en Austrian Airlines verdwijnen als gevolg van de voorgenomen samenwerking de komende vier jaar in totaal 6.000 banen.

Dit hebben de directies van de vier Europese luchtvaartmaatschappijen gisteren aan de verschillende vakbonden en ondernemingsraden meegedeeld. De KLM-directie verwacht dat de nu aangekondigde banenvermindering zonder gedwongen ontslagen te bereiken is. De ondernemingsraad van de KLM en de betrokken bonden hebben overwegend positief gereageerd op de nieuwste cijfers. “Dit valt ons gezien de omvang en de complexiteit van het project alleszins mee”, zei M. Lander, bestuurder van de Unie BLHP. Aanvankelijk circuleerden berichten dat de beoogde alliantie van de vier luchtvaartmaatschappijen 15.000 tot 25.000 banen zou kosten.

Op dit moment werken er bij de vier maatschappijen in totaal 76.000 mensen. Via natuurlijk verloop verdwijnen tot 1997 circa 10.000 medewerkers bij de vier maatschappijen. Maar daar staat tegenover dat de nieuwe combinatie 2.000 nieuwe arbeidsplaatsen zal creëren.

De KLM-directie presenteerde de ondernemingsraad en de bonden gisteren een concept-"memorandum of understanding'. De onderhandelingen tussen de directies van de vier luchtvaartmaatschappijen zullen volgende maand beginnen. De KLM heeft gisteren formeel een adviesaanvraag over de plannen bij de ondernemingsraad ingediend. De raad buigt zich de komende weken over de concept-plannen van de KLM en haar toekomstige partners.

Een woordvoerster van de KLM onderstreepte vanmorgen dat de adviesaanvraag aan de ondernemingsraad is gedaan onder sterk voorbehoud. “Een aantal hoofdpunten staat nog open. Er is nog geen enkele definitieve beslissing genomen. De aanvraag is ingediend om de raad voldoende tijd te geven zich voor te bereiden op het advies”, aldus de woordvoerster.

De ondernemingsraad en de vakbonden zijn vanaf het begin van het overleg met de beoogde partners genformeerd. De KLM-directie deelde gisteren tijdens de informatie-bijeenkomst mee dat de onderhandelingen met de drie beoogde partners medio augustus beginnen. De onderhandelingen zullen naar verwachting een maand in beslag nemen.