Regering Balladur scoort met lening

PARIJS, 12 JULI. De staatslening die de Franse premier Edouard Balladur eind juni uitschreef, heeft in totaal ruim 110 miljard francs (circa 35 miljard gulden) opgebracht, bijna drie keer zoveel als de 40 miljard francs waarop was gerekend.

Balladur heeft daarmee een financieel en vooral politiek "buitengewoon succes' behaald, zoals hij zelf vrijdagavond voor de televisie zei, een dag voor sluiting van de inschrijvingstermijn.

Het optreden van Balladur in het TF 1-journaal was niet toevallig. De koers van Franse franc stond donderdag en vrijdag onder zware druk op de geldmarkten. Gesterkt door het vertrouwen dat de Franse spaarders hem hebben gegeven, voegde de premier daar direct aan toe dat de economische politiek ongewijzigd blijft. “De essentie van het beleid is de monetaire stabiliteit om de groei en de werkgelegenheid te verdedigen”, aldus Balladur.

In een vraaggesprek met Le Figaro was Balladur vanochtend nog nadrukkelijker. “Ik blijf op een onvergankelijke manier verbonden aan de stabiliteit van de franc binnen het EMS (Europese Monetaire Stelsel). Ik sluit vandaag en morgen elke andere politiek uit, totaal en definitief”, aldus Balladur. Hij hekelde het ongeduld van critici “dat bijzonder funeste gevolgen op monetair gebied heeft”. In het regeringskamp is de laatste weken onder druk van de stijgende werkloosheid kritiek gerezen op het beleid van de regering.

Met zijn "grote lening' deed Balladur de afgelopen weken een beroep op de Franse burgers hun spaargelden aan de staat toe te vertrouwen. De institutionele beleggers, die op "gewone' staatsleningen inschrijven, bleven ditmaal buiten spel. De opbrengst van de lening komt overeen met ongeveer 1,5 procent van het Franse bruto nationaal produkt.

Naar schatting hebben ruim een miljoen Fransen ingetekend voor minimaal 1000 francs die de staat over vier jaar zal terugbetalen, inclusief een vrijwel belastingvrije rente van gegarandeerd 6 procent per jaar. De oproep van Balladur de regering te helpen bij de strijd tegen recessie en werkloosheid - die gepaard ging met een uitgebreide "vaderlandslievende' campagne in de media - heeft een resultaat "zonder historisch precedent' opgeleverd.

Het grootste bedrag dat een Franse regering de laatste 200 jaar via een dergelijke "grote' staatslening binnen kreeg, bedroeg circa 62 miljoen francs (in francs van '93) onder Thiers in 1872. De eerste lening van deze aard dateert uit 1825 (onder Richelieu) en de achtste en laatste uit 1977 (opbrengst 21,3 miljard francs) toen de liberaal Raymond Barre premier was.

De lening-Balladur werd niet alleen een succes vanwege de belastingvoordelen. Een belangrijke factor was ook dat de kortlopende monetaire beleggingen, de zogenoemde sicav's, als gevolg van de daling van de rente in Frankrijk niet langer aantrekkelijk zijn. De Franse nationale bank heeft de rente de afgelpen drie maanden negen keer verlaagd. Bovendien kunnen de "Balla-bonds' te zijner tijd worden omgezet in aandelen van nationale bedrijven die worden geprivatiseerd.

De opbrengst van de lening zal worden gebuikt om de schulden van de staat te verlichten en voor de financiering van de programma's voor de bevordering van de werkgelegenheid. Balladur kondigde aan dat "tientallen miljarden' francs zullen worden besteed ter versterking van de financiële positie van het bedrijfsleven, vooral van de middelgrote en kleine bedrijven. Volgens de bank BNP zijn veel Franse ondernemingen wel rendabel, maar hebben ze een tekortschietende liquiditeit en solvabiliteit.

    • Jan Gerritsen