REGENSTORMEN

Het onderschrift van de foto op pagina 5 van NRC Handelsblad van 7 juli jl. is misleidend. Men zou daaruit kunnen afleiden dat Zuid-Frankrijk is geteisterd door hevige stormen, nog afgezien van het feit, dat de woorden regenstorm en hagelstorm in het Nederlands niet bestaan.

Ik vermoed dat de tekst uit een Engels bericht is vertaald.

De eerste betekenis van het Engelse "storm' is bui.

Het komt voor in de combinatie van "rainstorm, snowstorm, hailstorm, thunderstorm'. Zuid-Frankrijk werd geteisterd door hevige regenbuien (wolkbreuken) en vernietigende hagelbuien. Daar kunnen ook windstoten bij zijn voorgekomen.

Helaas wordt het Engelse "storm' dikwijls onvertaald overgenomen, terwijl het lang niet altijd storm betekent. Het wordt ook gebruikt voor depressie: "stormtracks over Western Europe' betekent "depressiebanen over West-Europa'. De derde betekenis van "storm' is zware of zeer zware storm (windkracht 10 of 11), maar dan staat het voor een aanhoudende storm en niet voor windstoten bij buien.

Hoe absurd het is "storm' consequent met storm te vertalen, bemerkt men met de vertaling van "windstorm'. Dit woord heeft de betekenis van buiige harde of stormachtige wind.