Overname bank ASLK door Fortis dichterbij

BRUSSEL, 12 JULI. De overname van de Belgische staatsbank ASLK door de Nederlands-Belgische bank- en verzekeringsgroep Fortis (Amev, VSB Bank en AG-groep) is dit weekeinde een stap dichterbij gekomen.

De Belgische volksvertegenwoordiging stemde vrijdagavond laat in met een reeks fiscale en andere wetten, die bedoeld zijn om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Een van de maatregelen waarmee het parlement instemde is de privatisering van de Algemene Spaar- en Lijfrente Kas (ASLK), een van de grootste banken van België. Het parlement schiep de mogelijkheid dat de staat een meerderheid van de aandelen van de hand doet.

Hoewel de Belgische Kamer instemde met de mogelijkheid van volledige privatisering, bleken de regeringspartijen het onderling nog lang niet eens. Vooral de Franstalige socialisten (PS) verzetten zich tegen de verkoop van een meerderheidsbelang in ASLK. De Vlaamse christen-democraten daarentegen hamerden erop dat de privatisering in de praktijk van de baan is, wanneer slechts 49 procent van de aandelen op de markt wordt gebracht.

De regering heeft zich tot nu toe op het standpunt gesteld dat “de mogelijkheid van verkoop van meer dan de helft van de aandelen moet worden onderzocht”. In elk geval heeft ze daarvoor nu de wettelijke mogelijkheid gekregen.

Over de grootte van het belang dat Fortis in ASLK wil nemen laten beide ondernemingen zich niet uit. Fortis heeft steeds ontkend dat het per sé een meerderheidsbelang wil hebben en zegt slechts te streven naar "eenheid van leiding, eenheid van strategie en eenheid van vermogen'. Volgens ASLK streeft de staatsonderneming naar een "gelijkwaardig partnership', waarbij de grootte van het belang niet doorslaggevend hoeft te zijn.