LCI Computers nu in rode cijfers

LCI Computers uit Den Bosch blijkt in de eerste helft van dit jaar een verlies te hebben geleden, maar over de omvang van het negatieve resultaat zijn geen mededelingen verstrekt.

Vorig jaar werd in dezelfde halfjaarperiode nog 2,6 miljoen gulden winst geboekt en bedroeg de winst over het gehele boekjaar nog 3,3 miljoen. Het snelle inzakken van de resultaten is volgens de directie geheel te wijten aan de verslechterende marktomstandigheden. In april liet de directie zich nog positief uit over het toen verstreken eerste halfjaar.