Israelische krant meldt: Israel en PLO overleggen in het geheim

PAG. 4 VOORBEREIDINGEN VOOR MILITAIRE ACTIE IN LIBANON TEL AVIV, 12 JULI. Israel en de PLO zijn met medeweten van de VS reeds geruime tijd op hoog niveau in geheim vredesoverleg verwikkeld.

Dat meldt het gezaghebbende Israelische blad Ha'arets vandaag. Nabil Shaath, de politieke adviseur van PLO-leider Yasser Arafat, heeft vanuit Kairo de juistheid van het geheime overleg tussen Israel en de PLO bevestigd.

Een woordvoerder van premier Rabin heeft dit bericht tegengesproken, maar een Israelisch parlementslid, Ran Cohen van de linkse Merets-partij, een regeringspartij, heeft het bevestigd.

De Israelische minister van buitenlandse zaken, Shimon Peres, heeft vanochtend tijdens een bijeenkomst van de defensiescommissie van het parlement het bericht uitdrukkelijk niet ontkend.

Shaath weigerde te onthullen wie van Israelische zijde aan dit overleg achter de schermen deelnemen. “Ik wil hen niet in verlegenheid brengen”, zei hij. Israel wordt volgens hem op hoog regeringsniveau vertegenwoordigd bij deze vredesbesprekingen.

Een hooggeplaatste politieke bron in Jeruzalem - hoogstwaarschijnlijk uit de omgeving van premier Yitzhak Rabin - waarop Ha'arets zijn bericht baseert, bevestigde dit. Hij verklaarde tegenover deze Israelische krant dat het niveau van de besprekingen van Israelische zijde “voldoende hoog is om beslissingen te nemen”.

De rechtstreekse contacten tussen Jeruzalem en Tunis, waar het hoofdkwartier van de PLO zetelt, hebben volgens Shaath tot doel een klimaat van vertrouwen tussen beide partijen te scheppen dat nodig is om tot een vredesverdrag te komen. Shaath zei erop te vertrouwen dat beide partijen binnenkort melding kunnen maken van een doorbraak. Deze opvatting wordt gedeeld door de bron van Ha'arets. Volgens Ha'arets wordt Rabin voortdurend op de hoogte gehouden van de contacten met de PLO.

De besprekingen worden zowel in een Arabisch land (Egypte) als in Israel (Oost-Jeruzalem) gehouden. De hete hangijzers zijn de kwestie-Jeruzalem - die Israel op het ogenblik niet en de Palestijnen wèl ter sprake willen brengen en waarop het reguliere vredesoverleg in Washington vastzit - en het territoriale aspect van de door Israel aan de Palestijnen voorgestelde Palestijnse bestuursautonomie.

De afgelopen maanden zijn in de Israelische media tal van artikelen geschreven over de noodzaak van rechtstreeks vredesoverleg tussen Israel en de PLO om uit de impasse te komen en de cirkel van geweld te doorbreken. Vorige week maakte een socialistisch parlementslid gewag van de bereidheid van een meerderheid van de socialistische ministers om rechtstreeks met de PLO overleg te voeren. Palestijnse kringen in Oost-Jeruzalem zeiden toen de indruk te hebben dat de Israelische publieke opinie wordt voorbereid op een dergelijke ontwikkeling.