Israel werkt aan harde actie in Zuid-Libanon

TEL AVIV, 12 JULI. Het Israelische leger treft koortsachtige voorbereidingen voor een harde militaire actie tegen de Libanese fundamentalistisch-shi'itische beweging Hezbollah en enkele Palestijnse organisaties ten noorden van de door Israel gecontroleerde "veiligheidszone' in Zuid-Libanon.

Het afgelopen weekeinde zijn troepenversterkingen met zware wapens de veiligheidszone binnengestroomd.

Radio Israel meldde vanmorgen dat premier Yitzhak Rabin heeft besloten een aanval uit te stellen tot na de komst uit Damascus, via Amman, van de Amerikaanse vredesmissie naar Jeruzalem. Een Syrische toezegging om een eind te maken aan de aanvallen op de veiligheidszone en, met katjoesja-raketten, op Noord-Israel zou een Israelische actie in Libanon kunnen verhinderen. Een onbevredigend Syrisch antwoord zou voor Rabin aanleiding kunnen zijn om het leger opdracht te geven in de aanval te gaan.

Een militair ingrijpen in Libanon heeft volgens de Israelische leider, die in 1967 opperbevelhebber was van het toen zegevierende Israelische leger, niets te maken met het vredesproces. Israel acht zich gerechtigd uit zelfverdediging zijn troepen in Libanon in te zetten omdat vanuit Libanees grondgebied acties worden ondernomen die juist tot doel hebben het vredesproces te ontwrichten. Vanuit die optiek wordt de Israelische publieke opinie al voorgehouden dat een militaire actie in Libanon, waarbij ongetwijfeld Israelische doden zullen vallen, tot doel heeft de kans op vrede in het Midden-Oosten te verdedigen.

Israel houdt Syrië medeverantwoordelijk voor de escalatie in Zuid-Libanon (vijf Israelische militairen sneuvelden er donderdag en vrijdag) aangezien Iran over Syrisch grondgebied wapens en instructeurs naar Hezbollah stuurt en deze organisatie vanuit de door Syrië gecontroleerde Beka'a-vallei in Libanon tegen Israel opereert. Israel is eveneens woedend dat Ahmed Jibrils Palestijnse organisatie, het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina - algemeen commando, vanuit zijn hoofdkwartier in Damascus de verantwoordelijkheid voor acties tegen Israelische troepen in Zuid-Libanon op zich neemt. Israels leiders zijn ervan overtuigd dat Assad maar met zijn vingers hoeft te knippen om deze Palestijnse organisatie tot de orde te roepen. Dat hij dit nalaat wordt in Israel in de commentariërende sfeer uitgelegd als een aanwijzing dat Syrië zich van Jibril bedient om Israel in het vredesproces onder druk te zetten.

De Israelische kranten lopen vandaag op oorlogshandelingen in Zuid-Libanon vooruit. “Tsahal, het leger, staat klaar in het noorden”, schrijft Yediot Ahronot met vette rode letters op de voorpagina. “De meerderheid van de ministers is voor een actie van Tsahal in Libanon”, kopt Hadashot.

Opperbevelhebber generaal Ehud Barak zei dit weekeinde dat hij prefereert in Kyriat Shmonah te wonen boven de dorpen van de shi'ieten in Zuid-Libanon ten noorden van de veiligheidszone. Dit is een aanwijzing dat Israel van plan is met groot geweld tegen deze dorpen op te treden omdat zich daar Hezbollah-strijders ophouden.

Hadashot waarschuwt vandaag in een hoofdartikel de regering-Rabin niet naar militaire middelen te grijpen om de veiligheid van Noord-Israel te verzekeren maar naar een politieke oplossing te zoeken.