Falend Voorpleinoverleg

Vanaf het Damrak komt hij aangefietst. Een man met een aktekoffertje op de bagagedrager. Via de busbaan schiet hij het Stationsplein op, langs het Oud-Hollands Koffiehuis en dan schuin de tramrails over naar de stationsoverkapping. Haastig speurt hij de fietsrekken af naar een plaatsje om zijn fiets vast te ketenen.

Terwijl de minuten wegtikken wordt de zoektocht wanhopiger. Overal staan fietsen vastgeketend. In de rekken, aan de bomen, de prullenbakken, de lantarenpalen en de brugleuningen. Voor zover het oog reikt overspoelt een vloed van tweewielers het Stationsplein. Het laatst beschikbare plekje is aan de brug bij de metrogang. Vlak er naast vechten twee mannen luidkeels een onduidelijke ruzie uit. De fietser twijfelt nog een seconde, maakt dan snel zijn rijwiel vast en rent de Stationshal binnen.

Het Centraal Station is een van de belangrijke, zoniet de belangrijkste vervoersader van de hoofdstad. Dagelijks spoedt een reizigersstroom van 130.000 mensen zich van en naar de treinen, bussen en trams. Een belangrijk deel daarvan komt met de fiets. Zoveel zelfs, dat al jaren een parkeerprobleem van fietsen op het Stationsplein onbeheersbare vormen heeft aangenomen.

Zo brak er vorige zomer een kleine opstand uit onder de fietsers nadat de politie een grote schoonmaakactie op het plein had gehouden. Alles wat buiten de rekken was geplaatst werd zonder pardon losgeknipt en afgevoerd, tot grote woede van de fietsers die nu helemaal niet meer wisten waar ze hun fiets moesten laten. Na felle protesten werd het opruimen gestaakt en de zone met foutparkeerders in ere hersteld. Nu pikt de reinigingspolitie alleen nog de echte wrakken van het plein, nadat de rechtmatige eigenaar ruim tevoren met een sticker is gewaarschuwd.

De beleidsmakers blijven echter steken in gedoogbeleid. Van de zijde van de NS wordt desgevraagd gemeld dat het "Voorpleinoverleg' met de gemeente volledig klem zit. Voor nieuwe fietsenrekken is geen plaats. “Het hele plein begint vol te raken”, beaamt ambtenaar Ton Sluijter van Stedelijk Beheer. Van gemeentewege beijvert hij zich voor het plaatsen van fietsenrekken in het centrum.

Aan de westelijke overkapping moet nog een tiental rekken worden herplaatst die tijdelijk waren verwijderd, maar dan is de grenscapaciteit wel zo'n beetje bereikt, zegt Sluijter. Aan de oostzijde is nog wel plaats, maar ongelukkig genoeg bevindt zich daar de entree van de Koninklijke Wachtkamer en die zien de NS niet graag versperd door een haag van gestalde fietsen.

De gemeenteraad beraadslaagt al jaren over grootscheepse projecten als de IJ-oevers en de Noord-Zuid-lijn, projecten waar het Centraal Station als vervoersknooppunt een belangrijke plaats inneemt. Ter discussie staat eveneens een ondergronds busstation, dat honderden miljoenen guldens moet gaan kosten. Ondertussen groeit de berg fietsen.

“Misschien moeten we ook wel ondergronds gaan”, oppert André Guit van de fietsersbond ENFB. Al jaren vraagt hij de gemeente het stallingsprobleem nu eens structureler aan te pakken. Het is een lastig probleem, wil Guit wel toegeven. Maar als huidige groeiprognoses voor het treinverkeer uitkomen zal het parkeerprobleem alleen maar toenemen.

In het "gemeentelijke Meerjarenplan Amsterdam op de fiets' wordt komende zes jaar maximaal 12 miljoen gulden uitgetrokken om de fietsroutes en -stallingen uit te breiden en te verbeteren. Volgens gemeentelijk fietscoördinator Michiel Theunissen wordt wel bekeken of er nog ruimte is voor meer stallingen bij het Centraal Station, maar ook hij vreest dat een definitieve oplossing vooralsnog niet in het verschiet ligt.

Ton Sluijter oppert een klassieke Amsterdamse oplossing: het aanmeren van een dekschuit. Maar of het Oud-Hollands Koffiehuis erg in zijn nopjes zal zijn met de drijvende stalling valt sterk te betwijfelen. “Wie een goed idee heeft is altijd welkom”, aldus Sluijter. Innovatieve stallingsexploitanten zijn bij deze uitgenodigd.