Faillissement Northwest afgewenteld

MINNEAPOLIS, 12 JULI. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Northwest Airlines is er eindelijk in geslaagd om een voorlopig akkoord te sluiten met de vakbond van boordwerktuigkundigen. Dankzij dit akkoord, dat onder sterke druk van Washington tot stand is gekomen, lijkt het dreigende faillissement voor de luchtvaartmaatschappij definitief afgewenteld.

Northwest, voor twintig procent in handen van KLM, zit al lange tijd in de problemen. Om de kosten drastisch te verminderen, heeft de directie aan alle werknemers gevraagd een loonoffer te brengen. Wanneer zij hiermee akkoord gaan, kan de onderneming de komende drie jaar 886 miljoen dollar besparen. In ruil krijgen de medewerkers een aandelenbelang van 37,5 procent in handen.

Hoewel het cabinepersoneel, het grondpersoneel en de piloten de afgelopen maanden schoorvoetend akkoord gingen met de voorstellen, bleef de vakbond van boordwerktuigkundigen zich tot het laatst verzetten tegen de plannen. Vorige week besloot de regering in Washington in te grijpen, uit angst voor een faillissement van de op drie na grootste luchtvaartmaatschappij van de VS. Gisteren bereikten directie en vakbondsvertegenwoordigers alsnog overeenstemming. Het akkoord moet nog wel door de leden bekrachtigd worden.

Volgens de Northwest-directie hebben de crediteuren positief gereageerd op het akkoord, dat zij als voorwaarde hadden gesteld om tot (gedeeltelijk) uitstel van betaling op de schuld van 1,5 miljard dollar over te gaan. (AP)