EG tegen wettelijk systeem voor de binnenschippers

BRUSSEL, 12 JULI. De Europese Commissie zal het systeem van de vrijwillige toerbeurt in de binnenvaart gedogen. Maar ze voelt niets voor een wettelijke regeling zoals de protesterende schippers eisen. Deze toezegging heeft EG-commissaris Van Miert (transport) vanmiddag aan minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) gedaan.

Maij-Weggen riep de actievoerders op “alles te doen om het vrijwillige systeem in stand te houden en niet door het putje te laten zakken”. In een reactie zeiden de protesterende schippers hun actie niet op te geven. “Het is nu een kwestie van de langste adem”, aldus actieleider J. Ardon.

Het in de wet vastleggen van de vrijwillige toerbeurt - waarbij vracht op de schippersbeurs wordt aangeboden tegen een minimumprijs en schippers achteraan in de rij moeten aansluiten - zou tegen de Europese liberalisatie indruisen, liet de Europese Commissie vanochtend weten.

Bovendien willen Maij-Weggen en de EG eerst een nieuwe sloopregeling opstellen, die de overcapaciteit in de binnenvaart moet verminderen. Op dit moment liggen iedere dag circa duizend schepen zonder werk. Maij-Weggen zei eerder een reservecapaciteit te willen behouden. Een aantal boten "in voorraad' zou nodig zijn omdat bij laag water de schepen maar de helft van de normale lading kunnen vervoeren. Ook wil de EG dat er overeenkomsten met Midden- en Oost-Europa worden gesloten, om de “moordende concurrentie” uit die landen tegen te gaan.

Intussen verharden de acties in de binnenvaart zich. Het afgelopen weekeinde raakte een aantal protesterende schippers slaags met collega's die wel vracht vervoeren. De politie voorkwam verdere escalatie van de conflicten. De voormannen van de binnenschippers overleggen vanavond hoe ze de verhitte gemoederen tot bedaren kunnen brengen. Aan het overleg gaan ludieke acties op onder meer de stations van Rotterdam en Utrecht vooraf.

Afgelopen zondag werd een schip met kolen vanaf de brug over het Schelde-Rijnkanaal bekogeld met verf en teer. Een dag eerder hadden tientallen actievoerders het schip al urenlang vastgehouden bij de Volkeraksluizen in Willemstad. Woedende schippers bekogelden vrijdagnacht een schip dat een lading fosfaat vervoerde. Het schip, met aan boord een vijftienjarige matroos, werd volgens de politie zwaar beschadigd. Op het actiecentrum spreekt men van een “incidentje”.

Bij Sluiskil werden het afgelopen weekeinde twee duwbakken tot zinken gebracht. De politie vermoedt dat dit het werk van protesterende binnenschippers is, maar zij ontkennen. De acties, die twee weken geleden begonnen, worden steeds geweldadiger. In Maasbracht heeft een schipper een klacht bij de politie ingediend wegens mishandeling. Toen hij een bevriende collega te hulp wilde schieten, sloegen de actievoerders hem een gescheurde lip.

Het aantal schippers dat vracht weigert, neemt toe. Op de elf aangewezen actieplekken in Nederland liggen volgens het actiecentrum nu 586 schepen, met een laadvermogen van ongeveer 410.000 ton. In het hele land zouden circa 1400 schippers weigeren lading aan te nemen en te vervoeren.

Naast het vastleggen in de wet van het toerbeurtsysteem, eisen de schippers dat de EG het verbod op prijsafspraken opheft. Op de schippersbeurzen in Nederland gelden minimumprijzen. De EG heeft deze afspraken sinds 1 juli verboden, maar de schippers hebben ontheffing gevraagd. Zolang deze aanvraag loopt, hoeven zij zich niet aan het verbod te houden.