Derde van noodopvang in gebruik: Gemeenten bieden 600 tot 800 structurele plaatsen voor asielzoekers aan

PAG.7 HOOFDARTIKEL DEN HAAG, 12 JULI. Van de 850 plaatsen voor de noodopvang van asielzoekers die de ministers d'Ancona (WVC) en Ter Beek (defensie) vorige week hebben toegezegd, zijn er nu 250 in gebruik genomen, zo heeft Centrale Opvang Asielzoekers (COA) gemaakt.

In het tentenkamp voor asielzoekers in Luttelgeest zitten nu 250 vluchtelingen. Het tentenkamp, dat zaterdag in gebruik werd genomen, telt 500 bedden en moet drie weken als noodopvang dienen. Vijftig asielzoekers hebben tijdelijk onderdak gevonden in een hotel in Weesp. Daar zouden nog eens vijftig asielzoekers bij kunnen. Het is nog niet duidelijk of alle zwervende asielzoekers voor wie geen plaats meer was in de opvangcentra, nu onder dak zijn.

Vandaag is ook een begin gemaakt met het plaatsen van vijftig caravans in Crailo en een evengroot aantal in Eibergen. Na de oproep van minister d'Ancona hebben gemeenten 600 tot 800 structurele opvangplaatsen aangeboden. Er kan dus weer doorstroming naar reguliere woningen plaatshebben.

De huidige problemen rond de opvang van asielzoekers zijn te wijten aan een verkeerde beoordeling van het kabinet, zo meent zegt drs. T.G. Veenkamp, algemeen directeur van de COA, de organisatie die de opvang van asielzoekers verzorgt voor het ministerie van WVC.

Deze week komen er 550 plaatsen in asielzoekerscentra (AZC) bij. In het AZC in Wageningen worden 200 extra plaatsen ingericht in Musselkanaal wordt een opvangcentrum voor ontheemden uit Joegoslavië vrijgemaakt voor alle vluchtelingen. Dat levert nog eens 350 bedden op.

Ook de kerken willen asielzoekers aan tijdelijk onderdak helpen. De Raad van Kerken in Nederland roept vandaag de lidkerken op mee te helpen bij de opvang van asielzoekers. De Raad hoopt dat de tien lidkerken de plaatselijke gemeenten en parochies zullen aansporen gebouwen beschikbaar te stellen voor onderdak aan vluchtelingen. Bovendien zouden kerkleden zelf asielzoekers in huis kunnen nemen.