Bisdom Roermond optimistisch over nieuwe bisschop

ROERMOND, 12 JULI. De paus heeft zaterdag de 50-jarige F.J.M. Wiertz benoemd tot bisschop van Roermond. Veel priesters van het bisdom zijn ervan overtuigd dat Wiertz een eind kan maken aan de polarisatie die onder zijn voorganger Gijsen is ontstaan.

De benoeming van Wiertz is positief ontvangen; in protestantse hoek verwacht men echter weinig van hem voor de oecumene. Wiertz, die nu nog deken van Heerlen is, wordt gezien als een “open figuur, die er niet op uit is een wig te drijven tussen de mensen”. Kardinaal Simonis, die Wiertz vermoedelijk in september in Roermond tot bisschop zal wijden, zegt het van bijzonder belang te vinden dat hij iemand is uit de pastorale praktijk. “Hij wil het evangelie verkondigen, heeft een goed gebedsleven, is open en communicatief, trouw aan Rome en heeft vertrouwen in de priesters in zijn bisdom”. De nieuwe bisschop noemde zichzelf zaterdag “een gewone pastoor”.

De naam van Wiertz als opvolger van de begin dit jaar wegens ziekte afgetreden monseigneur Gijsen circuleerde al geruime tijd. Met Gijsen, zei Wiertz zaterdag, voelde hij zich in de loop der tijd vergroeid. Hij wil echter anders dan zijn voorganger geen man van uitersten is. Zelf noemde hij zich een voorstander van het "harmoniemodel'.

Ook de progressieve 8 Mei-Beweging is gematigd positief over Wiertz' benoeming. Woordvoerder L. van der Meer van deze beweging zegt dat van Wiertz bekend is dat hij een duidelijk “wettisch kerkelijk beleid” voorstaat. Gijsen heeft herhaaldelijk tegen de activiteiten van de 8 Mei-Beweging gewaarschuwd omdat zij de rooms-katholieke kerk zou ondermijnen. Wiertz zei dat hij weliswaar nog nooit formele contacten heeft gehad met de beweging, maar dat hij een familielid heeft dat lid is van het hoofdbestuur. “Je kunt ook op andere manieren je contacten hebben.”

Oud-bisschop Gijsen, nu titulair bisschop van Maastricht en rector van een nonnenklooster in Oostenrijk, heeft met zijn opvolger getelefoneerd en hem gezegd gelukkig te zijn met diens benoeming.