Wie opgeeft over een leven zonder religie, is als ...

Wie opgeeft over een leven zonder religie, is als een monnik die zich beroemt op het celibaat.

Vrije Universiteit te Amsterdam

Ondanks alle negatieve publiciteit omtrent roken, blijken er ook positieve kanten aan roken te zitten. Zo blijkt nicotine een positieve werking te hebben op cognitieve functies.

A.R. Goeptar, Vrije Universiteit te Amsterdam

Voor een langdurige werkloze 45-plusser geldt dat hij ná zijn 65ste goud waard is op de arbeidsmarkt.

A.W.M.M. Koopman-van Gemert, Katholieke Universiteit Nijmegen

Hooglied is het enige boek in het Oude Testament waarin man en vrouw een gelijkwaardige positie innemen.

F.L. Bakker, Vrije Universiteit te Amsterdam