Weekoverzicht

De driedaagse top in Tokio van de zeven rijkste industrielanden, de G7, zorgde onverwacht voor een grote verrassing. De Verenigde Staten, Canada, de Europese Gemeenschap en Japan bereikten overeenstemming over drastische verlaging of zelfs afschaffing van de invoerrechten voor een reeks industriële produkten. Hiermee is succesvolle afronding van de al zeven jaren durende Uruguayronde over liberalisering van de wereldhandel binnen handbereik gekomen. De euforie maakte echter al snel plaats voor nuchterheid. Zowel in Duitsland als in Frankrijk werd erop gewezen dat er nog harde noten moeten worden gekraakt alvorens een nieuw Gatt-akkoord een feit is. Het akkoord zou vooral "cosmetisch' zijn en dienen om de daadkracht van de wereldleiders aan te tonen.

De hoge werkloosheid was een ander belangrijk item in Tokio. Op Japan werd druk uitgeoefend om zijn binnenlandse vraag op te krikken en zo een voortrekkersrol te spelen in het herstel van de wereldeconomie. Het zou bij aandrang blijven, want besluiten over de aanpak van de economische recessie werden niet genomen. In de slotverklaring werd slechts vermeld dat een behoedzaam macro-economisch beleid "onvoldoende' is om de recessie te bestrijden.

Ook de Russische president Boris Jeltsin was van de partij in Tokio. Het was zijn eerste bezoek aan Japan; vorig jaar september zegde hij op het laatste moment een staatsbezoek af. Jeltsin zal vooral overleg voeren over de Westerse hulp aan Rusland.

De economische malaise in Frankrijk neemt zeer zorgwekkende vormen aan, zo meldde deze week het Franse Instituut voor de statistiek. De daling van het bruto nationaal produkt bedraagt dit jaar 1,2 procent. De vorige regering ging nog uit van een groei van 2,6 procent. De werkloosheid zal eind van dit jaar 12,5 procent bedragen, een stijging van 1,7 procent binnen een jaar. De sombere vooruitzichten hebben geleid tot een golf van ontslagen bij de grote bedrijven. Na Bull en Aerospatiale wil nu ook elektronicaproducent Thompson overgaan tot ontslagen.

Tussen de Europese Commissie en Italië is een conflict gerezen over overheidssubsidies ter waarde van 4 miljard ecu aan het staalbedrijf ILVA. Volgens Brussel brengt Italië hiermee de sanering van de Europese staalindustrie in gevaar. Staakt de Italiaanse overheid de subsidie niet, dan bestaat er een kans dat ook Spanje en Duitsland niet langer willen meewerken aan de afslanking van de staalindustrie.

Jacques Attali, de president van de Oosteuropabank die twee weken geleden zijn ontslag aanbood wegens het ruime uitgavenpatroon van de bank, krijgt vrijwel zeker een vertrekpremie van vier ton. De belastingvrije som staat vermeld in het benoemingscontract van Attali. Tevens werd bekend dat er geen interim-president komt. De directeur van de Franse centrale bank, Jacques de Larosière, en de Deense EG-commissaris Henning Christophersen zijn voorgedragen als kandidaten voor de opvolging van Attali.

Twee stripfiguren van Walt Disney, Donald Duck en Mickey Mouse, zijn weer terug in China. Het Amerikaanse amusementsconcern trok zich drie jaar geleden terug uit het land omdat de uitgaven niet waren beschermd tegen namaak. Nu China echter een wet ter bescherming van het copyright heeft aangenomen, gaat Disney het nog eens proberen. De strips moeten wel worden aangepast aan de Chinese normen: de rijke oom Dagobert komt niet voor in de strip en ook de hond als huisdier is taboe in China.

    • Friederike de Raat