Voor asielzoekers 850 extra opvangplaatsen beschikbaar

PAG. 3 AZELO WIL BOSNIERS / CENTRA OVERVOL DEN HAAG, 10 JULI. Nog dit weekeinde komen 850 extra plaatsen voor asielzoekers beschikbaar. Volgens minister d'Ancona, die dit gisteravond aankondigde, is daarmee “de ergste nood gelenigd”.

De 850 extra plaatsen zijn voornamelijk te danken aan “intensief overleg” tussen het ministerie van WVC en het ministerie van defensie, dat tenten, bedden, verlichting, slaapzakken en sanitaire voorzieningen beschikbaar stelt. Ook de smeekbede van d'Ancona voor meer opvangplaatsen, donderdagavond op televisie, heeft vruchten afgeworpen.

Gistermiddag nog is een eenheid van vijftig man van het eerste legerkorps 't Harde begonnen met het opzetten van 65 boogtenten voor 500 asielzoekers in Luttelgeest. De tenten worden geplaatst op het terrein van het opvangcentrum aldaar, dat op dit moment al 500 asielzoekers huisvest. Het centrum, een voormalig vakantiepark van 140 bungalows, heeft eigenlijk maar plaats voor 475 asielzoekers. De tenten konden vanmorgen in gebruik worden genomen en zullen drie weken operationeel blijven.

De gemeenten Laren en Hilversum hebben erin toegestemd dat het opvangcentrum Crailo voor ex-Joegoslaven drie maanden lang ook wordt gebruikt door asielzoekers. Daartoe zullen voor 250 asielzoekers nog dit weekeinde caravans op het terrein worden geplaatst. Nu zijn in Crailo 650 ex-Joegoslaven gehuisvest. De oproep op televisie van d'Ancona heeft 100 extra plaatsen in hotels en pensions opgeleverd. Nu zitten daar ongeveer 1.000 asielzoekers. De gemeente Eibergen heeft voor drie maanden een terrein toegezegd waar vanaf volgende week 200 tot 250 caravans kunnen staan. Ook veel particulieren hebben gebeld. Minister Ter Beek (defensie) kondigde aan dat de kazernes van Harderwijk en Eindhoven wegens de “acute noodsituatie” elk tijdelijk 30 asielzoekers zullen opnemen. De kosten voor de extra plaatsen worden opgebracht door de beide ministeries.

Daarnaast heeft de Nationale Woningraad (NWR) gisteren 1.000 noodwoningen beschikbaar gesteld. Vanaf volgende week kunnen er elke week maximaal 100 worden afgeleverd. Volgens directeur N. van Velsen van de NWR zal het niet moeilijk zijn gemeenten te vinden die de woningen, à 25.000 gulden, willen hebben.

d'Ancona onderstreepte gisteravond de tijdelijkheid van de oplossingen. “We springen van ijsschots naar ijsschots.” Het “allerbelangrijkste” noemde de minister meer woningen voor zogeheten "verblijfsgerechtigde' asielzoekers. “Het gaat om gebrek aan doorstroommogelijkheden naar gewone woningen.” In de opvangcentra zitten nu zo'n 1.000 "verblijfsgerechtigde' asielzoekers voor wie geen woning beschikbaar is.

Pag 3: Minister niet verbaasd

In maart van dit jaar sloten WVC en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een akkoord over meer woningen. De gemeenten zouden in één jaar bovenop de al afgesproken verplichting van 2 asielzoekers per 1.000 inwoners extra woningen voor 30.000 "verblijfsgerechtigden' beschikbaar stellen. De huidige toeloop wijdt minister d'Ancona deels aan slechte ramingen van haar ministerie, deels aan het feit dat door de vakantie een aantal tijdelijke voorzieningen zijn vervallen en deels aan het onvoldoende beschikbaar zijn van woningen voor verblijfsgerechtigden.

Volgens d'Ancona was zij “al diverse malen gewaarschuwd” voor een mogelijk tekort aan opvangplaatsen, maar “werkt het nu eenmaal zo dat we geld beschikbaar hebben op basis van onze ramingen”. “Het zou me lief zijn als er altijd reserveplaatsen beschikbaar waren”, aldus de minister, “maar zo zit de wereld nu eenmaal niet in elkaar”.

De minister betoonde zich gisteravond niet verbaasd dat haar oproep op televisie meer effect had gehad dan alle onderhandelingen met gemeenten tot nu toe. Op het ministerie zijn tientallen reacties binnengekomen, die waarschijnlijk 600 tot 800 structurele opvangplaatsen zullen opleveren. Vaak “blijkt de keiharde werkelijkheid tot daadkracht aanleiding te geven”, verklaarde de minister de spontane reacties.