Staatssecretaris wil vereenvoudiging van kinderbijslag

DEN HAAG, 10 JULI. Staatssecretaris Wallage (sociale zaken) wil de kinderbijslag voor ouders met kinderen van 16 en 17 jaar vereenvoudigen. Hij vindt dat kinderen van deze leeftijd die thuiswonen, moeten kunnen bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de kinderbijslag.

Dit blijkt uit een adviesaanvrage van de staatssecretaris aan de Sociale Verzekeringsraad. Nu verschilt het nog van geval tot geval met hoeveel de kinderbijslag wordt gekort als een kind eigen inkomsten heeft. Die inkomsten worden afgetrokken van de totale kosten voor levensonderhoud van het kind. Die kosten en dus de hoogte van de kinderbijslag hangen af van de persoonlijke situatie; soms is het resultaat van bijverdienen dat het recht op kinderbijslag vervalt.

Wallage wil er voortaan vanuit gaan dat thuiswonende kinderen van 16 en 17 jaar worden geacht door hun ouders te worden onderhouden. De eigen inkomsten van het kind zullen daardoor geen invloed meer hebben op de kinderbijslag. De staatssecretaris denkt dat de regeling daardoor eenvoudiger wordt, omdat ouders ontslagen worden van de plicht aan de hand van administratieve gegevens bij te houden hoeveel zij bijdragen aan het onderhoud van het kind. In de huidige situatie pakte de bijverdienregeling voor kinderen van ouders met hogere inkomens vaak gunstiger uit dan voor anderen.

Voor kinderen van 16 en 17 die niet meer thuis wonen wil Wallage bij het bepalen van de kinderbijslag voortaan niet meer uitgaan van de feitelijke, individueel bepaalde onderhoudskosten die zij maken, maar van een vast bedrag. Daardoor wordt eenvoudiger te bepalen hoeveel zo'n kind mag bijverdienen zonder dat het recht op kinderbijslag verloren gaat. Dezelfde regeling gaat gelden voor thuiswonende kinderen van 18 jaar en ouder, voor wie kinderbijslag te verkrijgen is als ze niet werken, geen uitkering hebben en ook geen recht op studiefinanciering hebben.