Situatie in het zuiden van Libanon explosief

TEL-AVIV, 10 JULI. Met het vredesproces in een diepe impasse ontwikkelt zich in het zuiden van Libanon een explosieve situatie, die tot een grote Israelische militaire inval in Libanon kan leiden. Opperbevelhebber generaal Ehud Barak heeft gisteren tijdens een vraaggesprek met het blad Yedioth Achronoth gezegd “niet uit te sluiten dat het tot een treffen op grote schaal komt de terroristen.” In dat geval, zei hij, zal Israel het initiatief nemen, maar zich niet laten provoceren tot zo'n militaire actie. De situatie in het zuiden van Libanon omschreef hij als “een voortdurende oorlogstoestand”.

Sedert begin dit jaar zijn twaalf Israelische soldaten in de "veiligheidszone' gesneuveld, van wie vijf de afgelopen twee dagen.

Generaal Barak deed zijn uitspraken op het moment dat Israel in rouw was gedompeld om de dood van twee soldaten die eergisteren in een Palestijnse valstrik vielen in de door Israel gecontroleerde veiligheidszone. Enkele uren na de publikatie van dit vraaggesprek sneuvelden gistermiddag opnieuw drie Israelische soldaten in de oostelijke sector van de veiligheidszone, toen granaten in een Israelische waarnemingspost insloegen nabij het dorpp Soujoud. Bij dit incident raakten vijf soldaten gewond.

In gezelschap van opperbevelhebber generaal Barak bracht premier Yitzhak Rabin, die tevens de defensieportefeuille beheert, gistermiddag een bezoek aan de plaats waar de strijd zich afspeelde. Het duurde ruim drie uur voordat de gesneuvelde en gewonde Israelische militairen door helikopters konden worden bereikt.

Wegens de Israelische nervositeit over de snel verslechterende veiligheidssituatie in Libanon kan het vraaggesprek met generaal Barak worden uitgelegd als een vorm van militaire druk op de regering Rabin om, ondanks de politieke risico's, op grootscheepse schaal in te grijpen.

Reserve-generaal Uri Or, thans voorzitter van de parlementscommissie voor buitenlandse zaken en defensie, zei gisteravond in een televisievraaggesprek, dat Israel zich niet langer bij de slechter wordende veiligheidssituatie in het zuiden van Libanon kan neerleggen. Een grote militaire actie tegen de terroristen, Hezbollah en enkele Palestijnse organisaties, sloot hij niet uit, hoewel hij er de nadruk op legde dat Israel wegens de politieke implicaties van een dergelijke actie (op het vredesproces) voorzichtig te werk moet gaan en zich moet afvragen tot op welke diepte op Libanees grondgebied moet en kan worden geopereerd.

Volgens deze ex-commandant van Noord-Israel doet Syrië vrijwel niets om de acties vanaf Libanees gebied te stoppen. Hij waarschuwde Damascus dat het Israelische leger Hezbollah en Palestijnse organisaties die zich in het door Syrië gecontroleerde deel van Libanon bevinden, zal weten te vinden.

De deelname van Palestijnse strijders van Ahmed Jibril aan het aanhoudende Hezbollah-offensief tegen de "veiligheidszone' wordt door Israelische militairecommentatoren uitgelegd als een Syrische poging om Israel in het vredesproces concessies af te dwingen. In Israel wordt door militairen en politici beklemtoond dat president Hafez Assad in staat moet worden geacht de activiteiten van Ahmed Jibril te controleren, aangezien het hoofdkwartier van deze Palestijnse organisatie zich in Damascus bevindt. Hezbollah, menen deze kringen, staat vanwege de steun van Iran en de aanhang onder de shi'ieten in Libanon steviger tegenover mogelijke Syrische druk.

Militaire kringen zijn beslist onder de indruk en ook geschrokken van de toenemende militaire behendigheid en moed van “de terroristische elementen” tegen het Israelische leger in het zuiden van Libanon en het onder Israelische controle staande "Zuidlibanese leger'. Gistermiddag maakte radio Israel melding van een grootscheepse raket- en mortieraanval tegen stellingen van het zuid-Libanese leger. “Jaren lang hebben we niet zo'n moeilijke tijd doorgemaakt”, zeggen door de media aangehaalde militaire kringen.