Opdracht voor Duitse architect

WAGENINGEN, 10 JULI. De Landbouwuniversiteit in Wageningen heeft het Stuttgartse architectenbureau Behnisch & Partners opdracht gegeven de nieuwe mens- en milieuvriendelijke huisvesting te ontwerpen voor het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek-Dienst Landbouwkundig Onderzoek (IBN-DLO). Behnisch trok veel aandacht met zijn ontwerp voor het nieuwe Postmuseum aan de oever van de Main in Frankfurt.

De huisvesting voor IBN-DLO zal bestaan uit laboratoria, kantoorruimten, een bibliotheek, dierenverblijven en kassen. De nieuwbouw is een voorbeeldproject van de Rijksgebouwendienst voor mens- en milieuvriendelijk bouwen. Behalve het gebruikelijke programma van eisen zijn voor dit gebouw speciale documenten met milieu-informatie en een bouwfilosofie opgesteld. Het ontwerp van Behnisch is gekozen boven die van de Amsterdamse architect Hans Ruyssenaars en van Otto Steidle uit München onder andere omdat “deze bouwfilosofie goed in het ontwerp vertolkt is en het energiegebruik maximaal beperkt is”, aldus het ministerie van VROM.