Militair worstelt met zingevingsvragen

AMERSFOORT, 10 JULI. Militairen worstelen niet alleen met stress maar ook met “zingevingsvragen”. Om hun antwoord op die vragen te kunnen geven moeten zij beter “geestelijk worden begeleid”.

Dat zegt A.H.M. van Iersel, wetenschappelijk medewerker van het Militair Pastoraal Centrum in Amersfoort. Het Centrum maakte gisteren bekend dat aan de Katholieke Universiteit een bijzondere leerstoel wordt ingesteld voor "onderwijs en onderzoek inzake vraagstukken van geestelijke verzorging bij de krijgsmacht'. Een hoogleraar moet nog worden benoemd.

Binnen drie tot vier jaar moet die hoogleraar een handboek schrijven voor de pastorale begeleiders in het leger, van wie er nu zes in oorlogsgebieden actief zijn. Op dit moment wordt alleen gewerkt aan “stress-reductie” van militairen, zegt Van Iersel. Nu de Nederlandse soldaten steeds meer naar oorlogsgebieden worden gezonden zoals het voormalige Joegoslavië worden zij volgens hem echter ook steeds meer geconfronteerd met “zingevingsvragen”, waarmee de pastorale begeleiders nog niet goed kunnen omgaan.

De krijgsmacht krijgt ook te maken met een nieuwe generatie "veteranen', namelijk zij die uit een oorlogsgebied komen maar weer naar een oorlog kunnen worden gestuurd. Dat brengt andersoortige, psychische problemen met zich mee, ook voor de thuisblijvers. Het militair pastoraal centrum heeft wel enige ervaring, maar het wil meer inzicht in de nieuwe situatie dat steeds meer soldaten echte oorlogservaring hebben of krijgen.

De hoogleraar krijgt tevens de opdracht om onderzoek te doen naar "ethiek en personeelsbeleid'. Gedoeld wordt op hoe soldaten moeten omgaan met kwesties als homoseksuelen en etnische minderheden in de krijgsmacht. Meer dan nu zullen de soldaten "morele vorming' krijgen.