Lager rendement Ahold Pens.fonds

Het rendement op de beleggingen van het Ahold Pensioenfonds is van 7,86 procent in 1991 gedaald naar 7,75 procent in 1992.

Het totaal van de beleggingen is met iets minder dan tien procent gegroeid tot 1,02 miljard gulden.