Het kleinste kamertje

Elk zichzelf respecterend bridge-evenement heeft tegenwoordig zijn Daily Bulletin. Waarom? Om de pers voor te lichten - het is voor de journalist ondoenlijk op een groot kampioenschap alle nieuwsfeiten in zijn eentje te vergaren. Om de spelers op de hoogte te houden van zaken van orde. Om bezoekers en toeschouwers te vermaken en, niet het onbelangrijkste, om de naam van de sponsor in brede kring bekendheid te geven.

Bridge-journalisten zijn in het algemeen genegen zich in te spannen voor het bulletin. Niet om de verdiensten - die zijn er niet of nauwelijks - maar voor het vergaren van een goede naam in de betrekkelijk kleine wereld van de internationale bridgejournalistiek. Het bulletin wordt immers wereldwijd verspreid en als je daarin niet een paar keer hebt geschreven, tel je niet echt mee.

Op de grote kampioenschappen in Europa worden de bulletins de laatste jaren voornamelijk verzorgd door twee Nederlanders, Jacobs en Ex. Jos Jacobs was in de jaren zeventig de jongste bridge-grootmeester van ons land. Hij spreekt en schrijft vloeiend zes moderne talen. Hij wordt bijgestaan door zijn redacteur Marco Ex, een wordprocessor wiz kid. Op het zojuist gespeelde EK in Menton moest Jacobs het overigens zonder de zieke Ex zien te rooien. Gelukkig kon hij permanent rekenen op de Brit John Elliott en op bijdragen van collega-journalisten.

In Menton leefde de ploeg van Jacobs twee weken in een malle cadans. Opstaan om 12.00 uur 's middags. Een duik in de Mediterranée en dan aan de slag. Om 1 uur 's nachts zijn de wedstrijden afgelopen. De deuren van het Palais de l'Europe gaan dicht. In het blauwige schijnsel van computerbeeldschermen ploeteren Jacobs en de zijnen gewoon door. Pas tegen het ochtendgloren zal de groep het pand via de dienstuitgang verlaten. Luttele uren later ligt de nieuwe editie van het Daily Bulletin klaar in het Palais en op de ontbijttafel van de naburige hotels, waar de spelers bivakkeren.

Twee journalisten die je bij dit soort gelegenheden altijd tegen het lijf loopt zijn de Denen Svend Novrup en Peter Lund. Bridge is in Denemarken een "grote' sport, de Deense Bridge Federatie heeft relatief meer leden dan de Nederlandse Bridge Bond. Lund en Novrup hebben in hun krant ieder dagelijks een bridgerubriek, waarvoor meer plaats wordt ingeruimd dan in de meestal eens per week verschijnende rubriek in de Nederlandse kranten. Van ieder van hen nu een spel uit Menton dat daar het Bulletin gehaald heeft.

Onder de titel "Quo Vadis?' beschrijft Novrup een bijzonder voorval uit de wedstrijd Denemarken-Finland. Het gebeurde tijdens dit spel:

West gever,Noord

Niemand kw.ß7 B8

ß6 A6

ß5 AH652

ß4 8653

WestOost

ß7 103ß7 42

ß6 B1074ß6 HV985

ß5 V873ß5 1094

ß4 1072ß4 VB9

Zuid

ß7 AHV9765

ß6 32

ß5 B

ß4 AH4

West Noord Oost Zuid

pas 1ß5 1ß6 2ß7

pas 3ß7 pas 4ß6

pas 5ß4 pas 5ß5

pas 5ß7 pas 5SA

pas 6ß4 pas ?

De bak met biedkaarten, die door een gleuf van het tafelscherm was geschoven, verbleef ongebruikelijk lang aan de zuidkant. Na een tijdje begonnen oost en noord, die aan de andere kant van het scherm zaten, zich af te vragen of er iets bijzonders aan de hand kon zijn. Was iemand misschien flauwgevallen?

Een kijkje aan de zuidkant van het scherm gaf uitkomst. Daar lag de biedbak met een biedkaart: 6ß7. Maar zowel de zuid- als de westspeler was van tafel verdwenen. Een toeschouwer vertelde naderhand dat west, die wat ongemakkelijk in zijn stoel zat te wippen, aan zuid toestemming vroeg om even snel naar de wc te gaan. De Deense zuid, Peter Schaltz, moest ook en dus togen ze samen naar het kleinste kamertje. Terwijl ze daar naast elkaar stonden, stelde de Fin een aantal vragen:

""Wat betekent 4ß6 en 5ß5?''

""Dat zijn speciale Deense Trelde vraagbiedingen'', luidde het antwoord.

""Oh ja, die ken ik wel. Dus noord heeft waarschijnlijk twee azen...''

""Ja, de twee rode.''

""En ß5H.''

""Inderdaad. En 5SA betekent dat noord verder niets meer over heeft.''

""Ik start ß6B, is dat vervelend?''

""Helemaal niet, ik heb namelijk AHV-zevende van schoppen, een doubleton harten, een singleton ruiten en ß4AH-derde. Ik gooi een harten weg op ß5H en maak twaalf slagen. Niet meer, tenzij er nog een of andere dwang is.''

Ze gingen weer aan tafel zitten. Na drie snelle pasbiedingen startte west met ß6B, het luik ging omhoog en toen de dummy werd neergelegd, vroeg Schaltz aan west: ""Zit je in dwang?'' Het antwoord luidde ontkennend. Twaalf slagen werden geclaimd en de kaarten verdwenen meteen ongezien in de boards: 6ß7 contract.

Noord en oost waren stomverbaasd. Hoe konden zij vermoeden dat zij rijp waren om te worden opgenomen in het Guiness Book of Records? Zonder het zelf te weten, waren zij deelnemers aan een spel bridge geworden dat tijdens een Europees Kampioenschap op het toilet was afgespeeld.

Peter Lund beschrijft een hand uit de wedstrijd Denemarken-Zwitserland met de Deen Jens Auken in een glansrol:

Oost gever,Noord

Allen kw.ß7 VB72

ß6 AV10

ß5 875

ß4 1092

WestOost

ß7 H105ß7 964

ß6 H94ß6 B65

ß5 AH643ß5 V109

ß4 B8ß4 AH53

Zuid

ß7 A83

ß6 8732

ß5 B2

ß4 V764

West Noord Oost Zuid

Auken Koch

pas pas

1ß5 pas 2ß4 pas

3SA pas pas pas

Het 3SA bod van Auken was agressief. Hij was de enige tijdens het kampioenschap die het durfde te bieden. Alle andere westspelers bleven in 2SA hangen. Zij maakten precies acht slagen. Noord startte met ß72 voor het aas. De nagespeelde schoppen werd door Auken met de heer genomen. Indachtig de Bols Tip van Patrick Jourdain "Als je in 3SA een slag te kort komt, speel dan eerst je lange kleur', speelde Auken eerst vijfmaal ruiten. In dummy wierp hij ß43 en ß65 weg. Noord deed ß49 en ß610 weg. Dit was het eindspel:

Noord

ß7 VB

ß6 AV

ß5 -

ß4 102

WestOost

ß7 10ß7 9

ß6 H94ß6 B6

ß5 -ß5 -

ß4 B8ß4 AH5

Zuid

ß7 3

ß6 87

ß5 -

ß4 V76

Omdat noord een klaver had afgegooid, wat je niet zo makkelijk doet als je ß4V hebt, zat die kaart vermoedelijk in zuid. Zou zuid ook nog ß6A hebben, dan zat daar zo ongeveer een opening. Omdat zuid echter alleen maar gepast had trok Auken de conclusie dat ß6A bij noord zat. Hij speelde eerst ß4AH om noord van zijn exitkaarten in deze kleur te ontdoen. Vervolgens bracht hij noord met schoppen aan slag. Deze kon nog een schoppen en ß6A meenemen, maar moest uiteindelijk west ß6H laten maken voor de negende slag van de leider. Prachtig gespeeld.