Goedkope herone voor verslaafden in Zürich

ZURICH, 10 JULI. Het Zwitserse Zürich, een stad met een groot aantal ernstig verslaafde hard-drugs gebruikers, gaat enkele tientallen van hen in 1994 goedkope herone verstrekken. Het programma is onderdeel van een nationaal programma om de schade van het drugsgebruik te beperken. Volgens de sociale dienst kunnen zo'n vijftig verslaafden drie jaar lang op recept herone krijgen tegen een prijs die ver onder de straatwaarde ligt.

Omdat de dienst gratis verstrekking van verdovende middelen een verkeerd signaal vindt, zal de verslaafde drie Zwitserse franc voor zijn dagelijke behoefte moeten betalen. Volgens de Zwitserse politie betaalt de verslaafde op straat 150 franc voor een gram herone. Om in aanmerking te komen voor de goedkope verstrekking moeten verslaafden ten minste twintig jaar zijn, twee jaar verslaafd zijn en moeten eerdere pogingen om af te kicken mislukt zijn.

Zwitserland telt volgens officiële schattingen zo'n dertigduizend hard-drugs-verslaafden, in verhouding het grootste aantal van Europa. Van hen verblijven er ongeveer vijfduizend in Zürich, van wie een groot deel dakloos is. In diverse Zwitserse steden, waaronder Zürich, bestaan al sinds enkele jaren zogenaamde Fixerräume, lokalen waar verslaafden zich zelf onder medisch toezicht drugs kunnen toedienen. Onlangs heeft Zwitserland een programma opgezet dat het mogelijk maakt herone, morfine, cocane en methadon voor te schrijven aan zevenhonderd verslaafden. De bedoeling ervan is wetenschappelijk materiaal te verzamelen om te komen tot een nieuw drugsbeleid. Het programma vertoont enige gelijkenis met de in het buitenland omstreden Nederlandse aanpak van de drugsproblematiek, waarbij aan geregistreerde verslaafden gratis methadon wordt verstrekt. (Reuter)