Den Bosch krijgt concertgebouw

DEN BOSCH, 10 JULI. Den Bosch gaat toch een concertgebouw bouwen.

Daarvoor wordt in de begroting een bedrag gereserveerd van 48 miljoen gulden, waarvan 8 miljoen voor wat wordt genoemd de mogelijke exploitatieconsequenties. Tien miljoen hoopt men te krijgen uit sponsorgelden. Den Bosch zegt de kosten te kunnen dragen door een meevaller van 250 miljoen gulden, die de verkoop van het gemeentelijk energiebedrijf aan de PNEM opbracht. Van die 250 miljoen wordt in het eerstkomende begrotingsjaar 110 miljoen gulden "werkend' gemaakt. B en W noemen het concertgebouw een "identiteitsversterkend strategisch investeringsproject'. Eerdere plannen voor de bouw leden schipbreuk wegens gebrek aan geld.