BNA vraagt steun Raad v.d. Kunst

ROTTERDAM, 10 JULI. De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) meent dat het buitenlandse cultuurbeleid van minister D'Ancona (WVC) niet deugt, zo blijkt uit een open brief van voorzitter prof.ir.C. Weeber aan de Raad voor de Kunst. Op 1 juli, de Dag van de Architectuur, uitte de BNA al ongenoegen over de beslissing van WVC een deel van de nieuwbouw van het departement te laten realiseren door de Amerikaan Michael Graves. Nu preciseert de BNA geen tegenstander te zijn van het inschakelen van buitenlandse architecten, maar noemt het een "cultureel schandaal' dat de minister een niet-Nederlander een opdracht heeft gegeven “zonder publiek debat en zonder enige competitie”.

Bovendien, zo meent de belangenorganisatie, dient de overheid aan dergelijke beslissingen een buitenlands cultuurbeleid te verbinden dat de kans voor Nederlandse architecten om in het buitenland te werken vergroot: “Een cultuurbeleid dat niet bijdraagt tot versterking van het zelfbewustzijn van eigen kunstenaars en architecten, deugt niet”.

De BNA vraagt de Raad voor de Kunst om openbare adhesie “in het belang van de Nederlandse cultuur”.