ALLOCHTONEN,

De allochtoon verpaupert. Een hard maar waarschijnlijk juiste constatering.

De verontruste politiek doet er wat aan en verplicht de werkgever zijn allochtonen te melden. Het gemak waarmee dit "even' werd geregeld, steekt schril af bij de jarenlange heisa om de identificatieplicht. Onze politici kijken tevreden om zich heen, zij zijn klaar. De werkgever heeft er een administratieve taak bij en de allochtoon verpaupert verder. Registreerde Henriette Boas in NRC Handelsblad van 6 juli feilloos de voorlopige onmogelijkheid de echte allochtoon te distilleren, het nut van een registratie is evenmin aangetoond. Een werkgever zal niet lang twijfelen als hij bij een sollicitatie kan kiezen uit een nauwelijks verstaanbaar brabbelende Turk en een Nederlander, registratieplicht of niet.

Als het de regeerders ernst is alle legaal in Nederland verblijvenden in onze samenleving te integreren dient men te beginnen met efficiënt taalonderwijs. Waarom spreken op de televisie de Duitse allochtonen goed verstaanbaar Duits en klinkt het hier zo onbeholpen? Is onze taal zo moeilijk of besteden we er geen aandacht aan? Daarna moet de afbraak van laag geschoolde arbeid in ons land worden geëindigd.

Ons sociaal vangnet, onze afschuw van kort durend werk en onze angst voor vuile nagelriemen heeft geleid tot een nationale onderwaardering van simpel produktiewerk. Tuinbouwsectoren als asperge-, aardbeien- en bollenteelt worden als het ware Nederland uit gepest. Laag geschoolde arbeid is door de belastingen en premies onbetaalbaar. De loonkosten voor oogstwerkzaamheden zijn circa dertig gulden per uur. Minimaal het dubbele van de ons omringende landen. Zijn de opbrengsten goed en kan de werkgever dit betalen, dan blijkt ons zekerheidsstelsel zoveel aantrekkelijker dat legale periodieke arbeid niet is te organiseren.

De voorbeelden in de aspergeteelt van het voorjaar liggen nog vers in het geheugen. Minimalisering van belastingen en premies op lage lonen wat in een hoger netto loon resulteert, respect voor eerlijk, simpel produktiewerk en naast algehele terughoudendheid het koppelen van scholingseisen aan de verstrekking van uitkeringen. Daar heeft ons land en de allochtoon meer aan dan aan een twijfelachtige registratie van zijn "anders zijn'.

    • Hans de Vries