Akkoord Clinton en Miyazawa; Japan stelt markt meer open voor VS

PAG. 13 CLINTON BLAAST G-7 NIEUW LEVEN IN TOKIO, 10 JULI. De Verenigde Staten en Japan hebben een bilateraal akkoord gesloten om de Japanse markten verder te openen voor Amerikaanse produkten. Het werd vandaag in Tokio door president Clinton en premier Miyazawa bekendgemaakt. Beide landen hebben concessies gedaan.

Clinton, op bezoek voor de wereldtop van de G-7 die hier gisteren is geëindigd, en demissionair premier Miyazawa hadden gisteravond al in een Sushi-eethuis in Tokio het akkoord op hoofdzaken bekrachtigd. Aan de onderhandelaars werden de laatste details overgelaten.

De eis tot kwantitatieve streefdoelen hebben de VS moeten laten vallen, maar Japan heeft er mee ingestemd dat maatstaven worden aangelegd die de “vooruitgang moeten meten van het Amerikaanse marktaandeel op specifieke markten in Japan”. Clinton noemde vandaag auto's, medische apparatuur en verzekeringen. Het akkoord voorziet in een raamwerk, dat voor verdere onderhandelingen regels stelt, zoals tijdschema's.

De VS eisten steeds dat Japan in drie jaar zijn handelsoverschot met de hele wereld halveerde tot 1,5 à twee procent van zijn bruto binnenlandse produkt en zijn invoer van industriële produken met eenderde opvoerde. Om dat te bereiken eisten de VS bovendien streefdoelen voor specifieke markten, een benadering die Japan pertinent afwees.

Afgelopen weekeinde liet Japan weten dat het alsnog concessies wilde doen en bereid was “kwantitatieve maatstaven” toe te passen, die echter hooguit mochten dienen als economische voorspellingen en waaraan Amerika geen sancties mocht verbinden als ze niet uitkwamen - hoewel Amerika nooit met sancties had gedreigd. Japan bleef bij zijn weigering in te stemmen met de Amerikaanse eis tot kwantitatieve streefdoelen ("targets'). Het Japanse bod ging gepaard met een groot publiciteitsoffensief.

Beide regeringsleiders hadden in april in Washington de eerste procedure-afspraken gemaakt. De nieuwe onderhandelingen moesten de opvolger worden van die van president Bush over de zogeheten structurele belemmeringen, die het Amerikaanse handelstekort niet hebben kunnen verlagen. Het handelstekort met Japan is sindsdien alleen maar toegenomen, tot zo'n 50 miljard dollar in 1992.

Het akkoord in Tokio kwam totstand in onderhandelingen tussen beide landen die gedurende de hele wereldtop van de G-7 zijn doorgegaan. Aanvankelijk zou vlak voor de top een akkoord worden bekrachtigd, maar de val van het Japanse kabinet verstoorde dit plan.